Заместник-министър Налбантова се включи в Социален ден на уменията на хората с интелектуални затруднения

Заместник-министър Налбантова се включи в Социален ден на уменията на хората с интелектуални затруднения

Заместник-министър Елка Налбантова бе гост на Социалния ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения, организиран от Община Велико Търново. В рамките на събитието тя посети Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в с. Церова кория, създаден с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР).


От 1 декември 2023 г., веднага след края на проекта, Центърът, който е с капацитет от 40 места, ще продължи да функционира като делегирана от държавата дейност. Заместник-министър Налбантова отбеляза, че това ще гарантира устойчивост на услугата. Тя предоставя почасови услуги, трудотерапия, рехабилитация, трудово наставничество, консултиране, информиране, мобилна работа, както и профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, с цел хората с интелектуални затруднения да развиват своите умения.


В селото има развита мрежа от социални услуги за хора с интелектуални затруднения и психически разстройства. При посещението си Елка Налбантова се срещна и с потребители от дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост във врачанското село Три кладенци, който трябва да бъде напълно закрит до края на годината като част от процеса на деинституционализация на грижата за възрастните с увреждания. Закриването на дома се изпълнява по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни хора и хората с увреждания“, също финансиран по ОПРЧР. Потребителите се настаняват поетапно в услуги в общността от резидентен тип в няколко общини, сред които и Велико Търново. Целта на този вид услуги е предоставянето на по-хуманна грижа и условия на живот, близки до семейните.


Елка Налбантова поздрави ръководството на Община Велико Търново за активната социална дейност, която се развива на територията ѝ. Към края на октомври в общината работят 40 социални услуги – делегирани от държавата дейност, по данни на Агенцията за социално подпомагане.


Сред гостите на Социалния ден на Общината бяха още Сара Гру Андерсен -  зам.-посланик на Кралство Дания, и Цветан Спасов – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика. Те изгледаха представлението „Животът е социален цирк“,  организирано от Община Велико Търново в партньорство с Фондация „Мини арт фест“ – гр. София. В него участваха представители на четири социални услуги в общината – Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“, Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

важна информация