Зам.-министър Найденов: Схемите за минимален доход са ключов фактор за борба с бедността в Европейския съюз

Зам.-министър Найденов: Схемите за минимален доход са ключов фактор за борба с бедността в Европейския съюз

„От 1 юни 2023 г. влязоха в сила изменения и допълнения в законовата и подзаконовата нормативна уредба на системата за социална подкрепа в България. С това страната ни постигна предсрочно изпълнение на целите, поставени при стартирането на реформата в сферата през 2021 г.“. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов по време на конференцията на високо равнище „Минималният доход - предпазна мрежа за всички“, която се проведе в Брюксел в рамките на белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз.
 
Като част от постигнатите резултати в рамките на реформата той посочи облекчените критерии за достъп до социална подкрепа, отпадането на съществуващи ограничения за получаването ѝ,  както и въвеждането на стимули за започване на платена заетост под формата на допълнителна помощ за определен период след започване на работа.

„През следващите години схемите за минимален доход ще придобият още по-голямо значение като един от инструментите, които могат ефективно да допринесат за постигането на целите на социална Европа и за намаляване на бедността“, заяви заместник-министър Найденов.

Освен извършените реформи в националните схеми за минимален доход през последните години, представителите на държавите членки обсъдиха и приоритетите за работа по темата за минималния доход в рамките на следващия състав на Европейската комисия в периода 2024 - 2029 г. Те се обединиха относно ключовата роля на минималния доход за борбата с бедността и социалното изключване в Европа и необходимостта от повишаване на адекватността на подпомагането, на доходите и обхвата на нуждаещите се.

важна информация