Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

Всеки млад човек, който има нужда от подкрепа и иска да се развива, може да се включи в мерки по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на Националната младежка конференция „Проект за бъдеще“. Организатор на форума е Министерството на младежта и спорта като заключително събитие в рамките на Европейската година на младежта.

В приоритет „Младежка заетост“ на Програмата са предвидени мерки за обучения, придобиване на умения, стажуване и развитие на талантите на младите хора, за да намерят най-подходящата за тях професионална реализация. Неговият бюджет е 735 млн. лв. По време на конференцията бяха представени възможностите за включване на младежи в операциите „Младежка заетост +“, „Започвам работа“, „Дигитални умения“, „Нови умения“, „Младежка инициатива АЛМА“ и проекта за обучения за дигитални умения по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Във всяка община има Бюро по труда, в което младите хора могат да получат консултации, да бъдат ориентирани към обучения или към работодател“, подчерта заместник-министър Ефремова. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предприема и специфични дейности към младежи, търсещи първото си работно място, включително психологическа подкрепа. През 2022 г. е създаден регистър и механизъм за сътрудничество между институциите, който помага за идентифицирането на икономически неактивните лица.

До момента близо 60 000 млади хора са включени в мерки, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020), сочат данните на МТСП. Дейностите са били свързани с придобиване на нови знания и умения, обучения и стажуване. Създадени са възможности за включване на младите хора в заетост чрез подкрепа на работодателите.

На форума заместник-министър Ефремова представи националната кампания #Първа работа на ПРЧР и „Да работиш (е) яко!“ на Агенцията по заетостта. Тя анонсира и първото събитие от кампанията „Време е за ъпдейт“, която ще бъде част от Европейската година на уменията. То ще се проведе под формата на Онлайн кафене на 23 март. В него ще участват представители на национални и регионални младежки организации, Студентски съвети и Кариерни центрове в университетите в България.

 

важна информация