Зам.-министър Лазаров представи реформата в социалните услуги пред делегация от Албания

AlbaniqЗаместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров се срещна със заместник-министъра на здравеопазването и социалната закрила на Албания Денада Сефери по време на работно посещение на албанска делегация в България. Целта на албанската визита бе проучване на опита и запознаване с добри практики в България, които да подпомогнат за изграждането на знания за предоставяне на качествени и устойчиви социални услуги на уязвими хора в Албания. В подкрепа на намерението ползотворното сътрудничество между двете страни да продължи двамата заместник-министри подписаха Меморандум за разбирателство между министерствата на България и Албания.


Заместник-министър Лазаров запозна Денада Сефери с реформата в областта на социалните услуги, която е сред приоритетите на социалната политика в България. Той акцентира върху приетия през 2020 г. Закон за социалните услуги (ЗСУ), който урежда всички значими въпроси в сектора. „Основна цел на този закон беше да гарантира равния достъп до социални услуги, тяхното качество и ефективност, както и правото на всеки човек на подкрепа за живот в домашна среда и в общността“, отбеляза Лазаров, като добави, че законът гарантира правото на социални услуги на всички, които се нуждаят от подкрепа. Той също уточни, че ЗСУ предоставя по-голяма свобода и повече възможности на доставчиците за прилагането на гъвкави подходи в организацията и управлението на услугите.


В диалога българският зам.-министър акцентира върху факта, че социалните услуги в България са децентрализирани и отговорни за тяхното управление са общините. Tе са и основен инициатор за създаването на нови услуги в съответствие с националните приоритети и потребностите на местните общности. Финансирането им е основно от държавния бюджет, общинските бюджети и от частни доставчици на социални услуги.

важна информация