Зам.-министър Лазар Лазаров запозна делегация от Косово с реформата в областта на социалните услуги в България

4f7b7b2b-fd4a-4298-96a9-8509a5f9d850

 

Реформата в областта на социалните услуги е сред приоритетите на социалната политика в България, а ефективното ѝ изпълнение не би било възможно без активното сътрудничество и конструктивен диалог между всички заинтересовани страни. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров пред делегация от Косово, която е в България, за да почерпи опит и да надгради капацитета на работната си сила в областта на социалните услуги. 


В срещата участваха експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ). Те представиха основните принципи в Закона за социалните услуги, който е в основата на реформата в сектора. Експерите подчертаха, че той урежда всички ключови въпроси за сектора, свързани с механизмите за планиране, предоставяне, финансиране, контрол и мониторинг на социалните услуги в България.


Акцент беше поставен и върху децентрализацията на социалните услуги, които се финансират от държавния бюжет. „Техният основен доставчик са общините. Те са отговорни за тяхното управление и предоставяне на местно ниво, както и за законосъобразното разходване на предоставените им средства от държавния бюджет“, обясни заместник-министър Лазар Лазаров.

важна информация