Зам.-министър Клисурска: Инвестициите в социалните работници повишават качеството на социалните услуги

Зам.-министър Клисурска: Инвестициите в социалните работници повишават качеството на социалните услуги

„Инвестициите, насочени към повишаване на професионалния капацитет на служителите в социалната сфера, са сред ключовите фактори за успешното реализиране на предприетите в социалния сектор реформи. За да могат да работят ефективно и спокойно и да насочат целия си професионален ресурс към нуждаещите се, е необходимо самите социални работници да бъдат подкрепени“. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на Национална среща „Зачитане на многообразието, чрез съвместни социални действия“, организирана от Национален алианс за социална отговорност по повод Световния ден на социалната работа.

„Развитието и предоставянето на качествени социални услуги винаги е било във фокуса на Министерството на труда и социалната политика. Очакванията към реформата в сектора са тя да допринесе за професионализирането му с цел предоставяне на достъпни и качествени социални услуги за всички хора, които имат нужда от тях“, заяви заместник-министър Клисурска. Тя подчерта, че специален фокус в Закона за социалните услуги е поставен върху стимулиране на развитието и обучението на работещите в сектора. „С приемането на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, бяха създадени условия за увеличение на възнагражденията на работещите в сектора, което е една от предпоставките за повишаване на качеството и ефективността на тяхната работа“, допълни тя.

В Световния ден на социалната работа заместник-министър Надя Клисурска участва и във форума „Смелост, солидарност, социална работа“, организиран от Български център за нестопанско право, фондация „За нашите деца“, фондация „Международна социална служба“, Национална мрежа за децата, фондация „Светът на Мария“ и SOS Детски селища – България. „Неправителствените организации са се доказали като надежден партньор на държавата както във формирането на политиките, така и при предоставянето на ефективни услуги, насочени към осигуряване на грижи и подкрепа за хората в уязвимо положение. Ключов фактор за успешно осъществяване на всички предприети дейности са диалогът, комплексният подход и интегрираността на действията на всички ангажирани страни“, заяви тя по време на дискусията.

Надя Клисурска подчерта, че важен нормативен акт за сектора на социалните услуги е приетата Наредба за качеството на социалните услуги. „Наредбата цели повишаване на ефективността на услугите и е от значение за индивидуализиране на подкрепата и грижата за потребителите. С нея се определят нови и по-прецизни стандарти за качество на социалните услуги, както и минималните изисквания за броя и квалификацията на необходимите служители, които осъществяват дейностите по предоставянето им“, обясни тя.

По време на събитията заместник-министър Клисурска поздрави работещите в сектора на социалните услуги за техния принос в усилията за постигане на устойчив и достоен живот на тези, които имат потребност от протегната ръка. „Социалните работници са специалистите, които чрез своя професионализъм, отдаденост и готовност за съдействие всекидневно са до хората в нужда. Да си социален работник е избор на професия, но много повече избор на сърцето. Това е мисия, призвание и отговорност“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика.

важна информация