Зам.-министър Русинова: 10% от средствата по европейските инструменти ще бъдат насочени за разрешаване на регионални проблеми

Очакванията ни са, че за следващия програмен период (2021-2027 г.) ще договорим със 70 процента повече ресурси за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Около 4 млрд. лв. ще бъдат разпределени между пазара на труда и социалното включване. Благодарение на това страната ще разполага с важни инструменти за изравняване на доходите и качеството на живот в различните региони. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на конференция на тема „Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“, организирана от Българска академия на науките и фондация „Конрад Аденауер“. В събието участва и еврокомисар Мария Габриел.  

 

Заместник-министър Русинова посочи, че безработицата в България е около 4%, което ни сред водещите страни в ЕС, които имат най-ниски нива на този показател. 

 

Европейските средства ще продължат да бъдат използвани за икономическо сближаване на регионите. Министерството на труда и социалната политика заедно с останалите секторни министерства, пое ангажимент 10% от средствата по европейските инструменти да бъдат насочени за разрешване на регионални проблеми. Искаме да дадем възможност регионални консорциуми да решават проблемите на местната общност, каза заместник-министър Зорница Русинова.

 

Тя добави, че в последните години МТСП акцентира работата си върху дългосрочните и средносрочни прогнози за пазара на труда. Стремежът е образователната система да се обвърже с нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри. Важно е да идентифицираме каква е нуждата от работна сила по региони и какви умения трябва да имат служителите и работниците, отбеляза Зорница Русинова. Според цитирано от нея изследване за 80 процента от работодателите дисциплината и дигиталните умения са водещи. Затова МТСП предвижда 500 млн. лева от Европейския социален фонд през следващия програмен период да бъдат насочени за дигитално обучение, обобщи зам.-министър Русинова. През следващия програмен период на ОПРЧР инвестициите в умения и цифровите компетенции на работната сила ще бъдат приоритет.

 

Еврокомисар Мария Габриел напомни, че скоро 90 процента от работните места ще изискват дигитални умения. Едва 44 процента от европейците имат такива. В Европа над 85 процента от работните места по региони са създадени от малки и средни предприятия.

важна информация