В 46 сгради ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания

s-uvrezhdaniya-trafik-avtomobili

Общо 58 съоръжения за подпомагане на самостоятелното придвижване на хора с трайни увреждания ще бъдат изградени през 2021 г. в 46 сгради с финансиране по  Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на Министерството на труда и социалната политика.

Съоръженията, чиято стойност е близо 1,8 млн. лв., ще осигурят достъпна среда на 61 души с трайни увреждания. Сред одобрените проекти са 39 стълбищни и 9 вертикални подемника, 8 рампи и 2 асансьора. 

По програмата се отпускат между 10 000 и 100 000 лв. за изграждане на съоръжения. Тя дава възможност на собственици на индивидуални жилищни сгради или на  сдружения на собствениците в многофамилни жилищни сгради, в които живеят лица с трайни увреждания, да осигурят тяхното самостоятелно придвижване и по-добро качество на живот.

важна информация