Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2018 г.

Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО  чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2018 г.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.1 ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.3 ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.2  Част I ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.2 
Част II
ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.4
Невена Костадинова Миленчева-Бабева държавен експерт     да ДК2-1/ 11.05.2018  
напуснал началник на отдел     да ДК2-2/ 14.05.2018  
Ива Атанасова Янева старши експерт     да ДК2-3/ 14.05.2018  
Даниела Христова Попова старши експерт     да ДК2-4/ 15.05.2018  
Искра Милкова Петрова главен експерт     да ДК2-5/ 15.05.2018  
Николай Бойков Алексиев старши експерт     да ДК2-6/ 15.05.2018  
Александър Александров Евтимов държавен експерт     да ДК2-7/ 15.05.2018  
Станимира Петрова Парапунова държавен експерт     да ДК2-8/ 15.05.2018  
напуснал парламентарен секретар     да подадена пред КПКОНПИ  
Вергиния Георгиева Власакиева главен експерт     да ДК2-10/ 17.05.2018  
Даниела Гюрова Ташева главен експерт     да ДК2-11/ 17.05.2018  
Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова старши експерт ДК1-3/ 11.05.2018   да ДК2-12/ 18.05.2018  
напуснал       да ДК2-13/ 21.05.2018  
Росица Василева Колева държавен експерт     да ДК2-14/ 21.05.2018  
Мариета Малчева-Ковачева главен експерт     да ДК2-15/ 21.05.2018  
Надежда Руменова Огнянова главен експерт     да ДК2-16/ 21.05.2018  
напуснал       да ДК2-17/ 21.05.2018  
Вергиния Георгиева Власакиева главен експерт     да ДК2-18/ 21.05.2018  
Александра Петрова Александрова младши експерт     да ДК2-19/ 21.05.2018  
Петя Петрова Александрова старши специалист     да ДК2-20/ 21.05.2018  
Снежана Димова Чакърова старши експерт     да ДК2-21/ 22.05.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-22/ 22.05.2018  
Александрина Владиславова Михайлова младши експерт     да ДК2-23/ 22.05.2018  
напуснал       да ДК2-24/ 22.05.2018  
Валя Лазарова Василева старши експерт     да ДК2-25/ 22.05.2018  
Цветинка Иванова Цанова младши експерт ДК1-5/ 16.05.2018   да ДК2-26/ 23.05.2018  
Георги Цветанов Янков началник на отдел     да ДК2-27/ 23.05.2018  
Ивайло Рангелов Найденов държавен експерт     да дк2-28/ 23.05.2018  
Александрия Йорданова Александрова старши експерт     да ДК2-29/ 23.05.2018  
Цветанка Живкова Карапетрова главен експерт     да ДК2-30/ 23.05.2018  
Евелина Василева Пейчинова главен експерт     да ДК2-31/ 23.05.2018  
Ненко Петков Салчев главен експерт     да ДК2-32/ 23.05.2018  
Бойка Цолова Върбанова държавен експерт     да ДК2-33/ 23.05.2018  
Диана Николаева Грозданчева главен експерт     да ДК2-34/ 23.05.2018  
Анжела Руменова Манолова младши експерт     да ДК2-35/ 23.05.2018  
напуснал директор     да ДК2-36/ 25.05.2018  
напуснал       да ДК2-37/ 25.05.2018  
напуснал съветник     да ДК2-38/ 25.05.2018  
Елеонора Николова Пачеджиева директор     да ДК2-39/ 25.05.2018  
Илия Боянов Гаралиев младши експерт     да ДК2-40/ 25.05.2018  
Анелия Николаева Ценова старши експерт     да ДК2-41/ 28.05.2018  
Стефанка Иванова Орозова главен експерт     да ДК2-42/ 28.05.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-43/ 28.05.2018  
Милена Петрова Митева началник на отдел     да ДК2-44/ 28.05.2018  
Камелия Димитрова Калева младши експерт     да ДК2-45/ 28.05.2018  
Марина Кирилова Янева старши експерт     да ДК2-46/ 28.05.2018  
Десислава Боянова Кожухарова старши експерт     да ДК2-47/ 28.05.2018 ДК4-2/ 19.06.2018
Красимира Иванова Иванова старши експерт     да ДК2-48/ 28.05.2018  
Ваня Йорданова Янкулова главен експерт     да ДК2-49/ 28.05.2018  
напуснал       да ДК2-50/ 28.05.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-51/ 29.05.2018  
Нина Огнянова Нунева главен експерт     да ДК2-52/ 29.05.2018  
Красимира Йорданова Колева старши експерт     да ДК2-53/ 29.05.2018  
Елена Стефанова Петрова главен експерт     да ДК2-54/ 29.05.2018  
Венцислав Спасов Пачев старши експерт     да ДК2-55/ 29.05.2018  
Татяна Младенова Георгиева главен експерт     да ДК2-56/ 29.05.2018  
напуснал       да ДК2-57/ 29.05.2018  
Красимира Иванова Миланчева главен експерт     да ДК2-58/ 29.05.2018  
Светослава Атанасова Божилова старши експерт     да ДК2-59/ 29.05.2018  
Ясен Емилов Димитров старши експерт     да ДК2-60/ 29.05.2018  
Кирил Емилов Атанасов старши експерт     да ДК2-61/ 29.05.2018  
Владимир Александров Олшевски главен експерт     да ДК2-62/ 29.05.2018  
напуснал       да ДК2-63/ 29.05.2018  
напуснал старши експерт     да ДК2-64/ 29.05.2018  
Стоян Мирчев Гайдажиев главен експерт     да ДК2-65/ 29.05.2018  
Надя Валентинова Борисова старши експерт     да ДК2-66/ 29.05.2018  
Виргиния Иванова Цанова главен експерт     да ДК2-67/ 29.05.2018  
Елена Валентинова Велкова държавен експерт     да ДК2-68/ 29.05.2018  
Атанас Георгиев Колчаков държавен експерт     да ДК2-69/ 30.05.2018  
Венета Николова Рачева-Йорданова старши експерт     да ДК2-70/ 30.05.2018  
Свилен Николаев Стойков старши експерт     да ДК2-71/ 30.05.2018  
Севдалина Велчева Стоянова старши експерт     да ДК2-72/ 30.05.2018  
Виктория Якова Петрова старши експерт     да ДК2-73/ 30.05.2018  
Мария Христова Донова старши експерт     да ДК2-74/ 30.05.2018  
Емилия Русева Чилингирова старши експерт ДК1-2/ 10.05.2018   да ДК2-75/ 30.05.2018  
Гергана Менкова Малинова старши експерт     да ДК2-76/ 30.05.2018  
Веселин Спасов Спасов главен експерт     да ДК2-77/ 30.05.2018  
Анета Атанасова Станулова главен експерт     да ДК2-78/ 30.05.2018  
Петър Светлозаров Карагинев главен експерт     да ДК2-79/ 30.05.2018  
Лъчезар Михайлов Величков младши експерт     да ДК2-80/ 30.05.2018  
Ралица Стоилова Соколова старши експерт     да ДК2-81/ 30.05.2018  
Румяна Илиева Михайлова старши експерт     да ДК2-82/ 31.05.2018  
Нели Илиева Веселинова главен експерт ДК1-1/ 10.05.2018   да ДК2-83/ 31.05.2018  
Йоанна Петрова Германова държавен експерт     да ДК2-84/ 31.05.2018  
Зорница Цветанова Андровска старши експерт     да ДК2-85/ 31.05.2018  
Евелина Веселинова Христова старши експерт     да ДК2-86/ 31.05.2018  
Антония Недялкова Делчева старши експерт     да ДК2-87/ 31.05.2018  
Борислава Тошкова Петрова главен експерт     да ДК2-88/ 31.05.2018  
Бистра Димитрова Иванова финансов контрольор     да ДК2-89/ 31.05.2018  
Адриана Валентинова Петрова старши експерт     да ДК2-90/ 31.05.2018  
Миглена Радославова Славова главен експерт ДК1-16/ 07.09.2018   да ДК2-91/ 31.05.2018  
Цветан Петков Балевски главен експерт     да ДК2-92/ 31.05.2018  
напуснал старши експерт     да ДК2-93/ 31.05.2018  
Иванка Ценкова Младенова главен експерт     да ДК2-94/ 31.05.2018  
Илиана Румянова Ковачева главен експерт     да ДК2-95/ 31.05.2018  
Елена Стоилова Ласкова старши експерт     да ДК2-96/ 31.05.2018  
Мария Кирчева Манолова главен експерт     да ДК2-97/ 31.05.2018  
Петър Костов Гъров началник на отдел     да ДК2-98/ 31.05.2018  
Галя Георгиева Савова държавен експерт     да ДК2-99/ 31.05.2018  
Миляна Кръстева Павлова държавен експерт     да ДК2-100/ 31.05.2018  
Надежда Емилова Тодорова старши експерт     да ДК2-101/ 31.05.2018  
Андрей Иванов Обретенов старши експерт     да ДК2-102/ 31.05.2018  
Пенка Славова Чакърова старши експерт     да дк2-103/ 31.05.2018  
Михаил Илиев Илиев главен експерт     да ДК2-104/ 01.06.2018  
напуснал държавен експерт     да ДК2-105/ 01.06.2018  
Тодор Борисов Кръстев главен експерт     да ДК2-106/ 01.06.2018  
Емилия Славейкова Стойкова главен експерт     да ДК2-107/ 01.06.2018  
напуснал       да ДК2-108/ 01.06.2018  
напуснал       да ДК2-109/ 01.06.2018  
Цветомир Лъчезаров Симеонов старши експерт     да ДК2-110/ 01.06.2018  
Нина Стефанова Мининска главен експерт     да ДК2-111/ 01.06.2018  
Живка Грудева Жекова главен експерт     да ДК2-112/ 01.06.2018  
Божидара Георгиева Станкова-Бочева главен експерт     да ДК2-113/ 01.06.2018  
Марина Петрова Петкова старши експерт     да ДК2-114/ 01.06.2018  
Томислава Валентинова Евстатиева старши експерт     да ДК2-115/ 01.06.2018  
Десислава Пламенова Маданска главен специалист     да ДК2-116/ 01.06.2018  
Гергана Асенова Казакова държавен експерт     да ДК2-117/ 01.06.2018  
Ефросина Стефанова Тикварска - Николова държавен експерт     да ДК2-118/ 01.06.2018  
Людмила Николова Екова главен експерт     да ДК2-119/ 01.06.2018  
Николай Иванов Арнаудов главен експерт     да ДК2-120/ 01.06.2018  
Надежда Йорданова Харизанова държавен експерт     да ДК2-121/ 01.06.2018  
Александрина Александрова Борисова старши експерт     да ДК2-122/ 04.06.2018  
Младен Николов Христов старши експерт     да ДК2-123/ 04.06.2018  
Светослава Петрова Илиева-Цибранска главен експерт     да ДК2-124/ 04.06.2018  
Снежана Александрова Ангелова главен експерт     да ДК2-125/ 04.06.2018  
Момчил Христов Масларов директор     да ДК2-126/ 04.06.2018  
Живка Петрова Минчева държавен експерт     да ДК2-127/ 04.06.2018  
Васил Асенов Асенов главен експерт     да ДК2-128/ 04.06.2018  
напуснал       да ДК2-129/ 04.06.2018  
Мария Димитрова Енева началник на отдел     да ДК2-130/ 04.06.2018  
Адриана Дантева Андреева- Недкова съветник     да ДК2-131/ 04.06.2018  
Елена Валентинова Велкова държавен експерт     да ДК2-132/ 04.06.2018  
Цветан Милков Иванов главен експерт     да ДК2-133/ 04.06.2018  
Марин Валентинов Байчев държавен експерт     да ДК2-134/ 04.06.2018  
Мария Веселинова Петрова старши експерт     да ДК2-135/ 04.06.2018  
Ирина Анатолиева Симеонска държавен експерт     да ДК2-136/ 04.06.2018  
Златка Петкова Петкова държавен вътрешен одитор     да ДК2-137/ 04.06.2018 ДК4-6/ 04.10.2018
напуснал главен експерт     да ДК2-138/ 04.06.2018  
Филка Николова Младжова старши експерт     да ДК2-139/ 04.06.2018  
Албена Младенова Славчова главен експерт     да ДК2-140/ 04.06.2018  
Боряна Георгиева Ферманджиева старши експерт     да ДК2-141/ 04.06.2018  
Анна Савова Савова главен експерт     да ДК2-142/ 04.06.2018  
Магдалена Георгиева Тодорова-Димитрова главен експерт     да ДК2-143/ 04.06.2018  
Мирослава Мирчева Вълчева - Кондева главен експерт     да ДК2-144/ 04.06.2018  
Людмил Димитров Димитров държавен експерт     да ДК2-145/ 04.06.2018  
Георги Андреев Бъркашки главен експерт     да ДК2-146/ 04.06.2018  
Евгени Кирилов Гогушев директор     да ДК2-147/ 04.06.2018  
Китка Георгиева Славкова-Цолова       да ДК2-148/ 04.06.2018  
напуснал       да ДК2-149/ 04.06.2018  
Мария Тодорова Иванова старши експерт     да ДК2-150/ 04.06.2018  
Светлана Велкова Минева главен експерт     да ДК2-151/ 04.06.2018  
Валерия Илиева Асенова държавен експерт     да ДК2-152/ 04.06.2018 ДК4-1/ 04.06.2018
Йорданка Славянова Славова главен експерт     да ДК2-153/ 04.06.2018  
Георги Иванов Илиев началник на отдел     да ДК2-154/ 04.06.2018  
Венцислава Бобчева Тодорова старши експерт     да ДК2-155/ 04.06.2018  
Тодор Димов Цацов старши експерт     да ДК2-156/ 04.06.2018  
напуснал старши експерт     да ДК2-157/ 04.06.2018  
Боян Валентинов Петров старши експерт     да ДК2-158/ 04.06.2018  
Екатерина Асенова Папучиева главен експерт     да ДК2-159/ 04.06.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-160/ 04.06.2018  
Любомир Ангелов Крумов държавен експерт     да ДК2-161/ 04.06.2018  
Георги Иванов Иванов главен експерт     да ДК2-162/ 04.06.2018  
Златина Димитрова Карликова старши инспектор     да ДК2-163/ 04.06.2018  
Лилия Миланова Тодорова главен експерт     да ДК2-164/ 04.06.2018  
Венета Петрова Тешовска главен експерт     да ДК2-165/ 04.06.2018  
Росица Георгиева Стоичкова главен експерт     да ДК2-166/ 04.06.2018  
Гергана Ангелова Тончева старши експерт     да ДК2-167/ 04.06.2018  
Олга Тенчева Тенева старши експерт     да ДК2-168/ 04.06.2018  
Мая Стойнева Енева държавен вътрешен одитор     да ДК2-169/ 04.06.2018  
Десислава Славчева Борисова началник на отдел     да ДК2-170/ 04.06.2018  
Данаил Недков Русев старши експерт     да ДК2-171/ 04.06.2018  
напуснал старши експерт     да ДК2-172/ 04.06.2018  
напуснал       да ДК2-173/ 04.06.2018  
Мина Григорова Минчева старши експерт     да ДК2-174/ 04.06.2018  
Петя Ангелова Малакова началник на отдел     да ДК2-175/ 04.06.2018  
напуснал       да ДК2-176/ 05.06.2018  
Даниела Атанасова Христова старши експерт     да ДК2-177/ 05.06.2018  
Даниела Любомирова Кичева-Соколова главен експерт     да ДК2-178/ 05.06.2018  
Ани Димитрова Евгениева - Георгиева главен експерт     да ДК2-179/ 05.06.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-180/ 05.06.2018  
Китка Георгиева Славкова-Цолова специалист     да ДК2-181/ 05.06.2018  
Орлин Александров Кръстев главен експерт     да ДК2-182/ 05.06.2018  
Ивайло Тодоров Димитров главен експерт     да ДК2-183/ 05.06.2018  
Мариела Иванова Йорданова инспектор     да ДК2-184/ 05.06.2018  
Тонислава Ангелова Сотирова началник на отдел     да ДК2-185/ 05.06.2018 ДК4-5/ 03.10.2018
Младенка Иванова Христова главен експерт     да ДК2-186/ 05.06.2018  
Зоя Воиславова Асенова главен експерт     да ДК2-187/ 05.06.2018  
Дарина Петкова Конова държавен експерт     да ДК2-188/ 05.06.2018  
Меглена Стефанова Константинова старши експерт     да ДК2-189/ 05.06.2018  
Ивета Петрова Михайлова-Джекова главен експерт     да ДК2-190/ 05.06.2018  
Манол Димов Манолов старши експерт     да ДК2-191/ 05.06.2018  
Мила Богданова Николова младши експерт     да ДК2-192/ 05.06.2018  
Таня Петкова Петрова главен експерт     да ДК2-193/ 05.06.2018  
Сашка Асенова Захариева главен експерт     да ДК2-194/ 05.06.2018  
Наталия Георгиева Гьорева старши експерт     да ДК2-195/ 05.06.2018  
Радка Генова Георгиева-Асенова старши експерт     да ДК2-196/ 05.06.2018  
Елка Иванова Миланова началник на отдел     да ДК2-197/ 05.06.2018  
Наталия Иванова Иванова началник на отдел     да ДК2-198/ 05.06.2018  
Ирина Цекова Иванова началник на отдел     да ДК2-199/ 05.06.2018  
Албена Валентинова Габрова старши експерт     да ДК2-200/ 05.06.2018  
Анелия Иванова Йорданова главен експерт     да ДК2-201/ 05.06.2018  
напуснал главен юрисконсулт     да ДК2-202/ 05.06.2018  
Иван Делев Ангелов служител по сигурността на информацията     да ДК2-203/ 05.06.2018  
Янислава Кирилова Кирилова старши експерт     да ДК2-204/ 05.06.2018  
Юлиана Кирилова Василева главен юрисконсулт     да ДК2-205/ 05.06.2018  
напуснал       да ДК2-206/ 05.06.2018  
Евгения Василева Станкева държавен експерт     да ДК2-207/ 05.06.2018  
Людмила Момчилова Пътникова главен експерт     да ДК2-208/ 05.06.2018  
Даниел Христов Динев държавен експерт     да ДК2-209/ 05.06.2018  
Зоя Иванова Каукова-Иванова държавен експерт     да ДК2-210/ 05.06.2018  
напуснал       да ДК2-211/ 05.06.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-212/ 05.06.2018  
Елена Любомирова Кременлиева директор     да ДК2-213/ 05.06.2018  
Георги Димчев Великов главен експерт     да ДК2-214/ 05.06.2018  
Румен Петров Донев държавен експерт     да ДК2-215/ 05.06.2018  
напуснал главен специалист     да ДК2-216/ 05.06.2018  
Лариса Петрова Тодорова началник на отдел     да ДК2-217/ 05.06.2018  
Гергана Боянова Тодорова главен юрисконсулт     да ДК2-218/ 05.06.2018  
Надежда Цветанова Делева главен специалист     да ДК2-219/ 06.06.2018  
напуснал старши експерт     да ДК2-220/ 06.06.2018  
Людмила Йорданова Каменова старши експерт     да ДК2-221/ 06.06.2018  
Ивелина Стайкова Шопска старши юрисконсулт     да ДК2-222/ 06.06.2018  
Стефан Данаилов Данаилов главен експерт     да ДК2-223/ 06.06.2018  
Ивияна Начева Рачева държавен експерт     да ДК2-224/ 06.06.2018  
Милена Сашева Терзиева държавен вътрешен одитор     да ДК2-225/ 06.06.2018  
Гергана Зефирова Върбанова-Енчева началник на отдел     да ДК2-226/ 06.06.2018  
Теодора Ангелова Тодорова държавен експерт     да ДК2-227/ 06.06.2018  
Мария Стойкова Савова главен експерт     да ДК2-228/ 06.06.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-229/ 06.06.2018  
Иван Тодоров Димитров държавен експерт     да ДК2-230/ 06.06.2018  
Аглика Стойчева Липчева директор     да ДК2-231/ 06.06.2018  
Галя Генова Синабова старши експерт ДК1-4/ 11.05.2018   да ДК2-232/ 06.06.2018  
Лилия Емилова Кирилова старши експерт     да ДК2-233/ 06.06.2018  
Ангел Стефанов Вълков главен експерт     да ДК2-234/ 06.06.2018  
Десислава Иванова Димитрова главен експерт     да ДК2-235/ 06.06.2018  
Ваня Делчева Стамболова старши експерт     да ДК2-236/ 06.06.2018  
Мария Христова Тютюнджиева старши експерт     да ДК2-237/ 06.06.2018  
Магдалена Крумова Крумова главен експерт     да ДК2-238/ 06.06.2018  
напуснал       да ДК2-239/ 06.06.2018  
напуснал управител     да ДК2-240/ 06.06.2018  
напуснал       да ДК2-241/ 06.06.2018  
Яна Йорданова Якова главен вътрешен одитор     да ДК2-242/ 06.06.2018  
напуснал       да ДК2-243/ 06.06.2018  
Елена Димитрова Стаматова-Захова главен експерт     да ДК2-244/ 06.06.2018 ДК4-7/ 13.11.2018
напуснал       да ДК2-245/ 06.06.2018  
Теодора Качова Любенова държавен експерт     да ДК2-246/ 06.06.2018  
напуснал старши експерт     да ДК2-247/ 06.06.2018  
Валерия Валери Панайотова главен експерт     да ДК2-248/ 06.06.2018  
Ирина Цекова Иванова главен експерт     да ДК2-249/ 06.06.2018  
Магдалена Георгиева Георгиева старши експерт     да ДК2-250/ 06.06.2018  
Елица Валентинова Славчева-Борисова главен експерт     да ДК2-251/ 06.06.2018  
Наталия Илиева Анастасова заместник главен директор     да ДК2-252/ 06.06.2018  
Мишел Варужан Гутсузян директор     да ДК2-253/ 06.06.2018  
Антония Иванова Атанасова старши експерт     да ДК2-254/ 06.06.2018  
Десислава Иванова Георгиева-Ушколова началник на отдел     да ДК2-255/ 06.06.2018  
Венцислава Бобчева Тодорова старши експерт     да ДК2-256/ 06.06.2018  
Иванка Милушева Игнатова държавен експерт     да ДК2-257/ 06.06.2018  
напуснал       да ДК2-258/ 06.06.2018  
напуснал директор     да ДК2-259/ 06.06.2018  
Нина Пламенова Рачинска началник на отдел     да ДК2-260/ 07.06.2018  
Цветелина Горанова Островска главен експерт     да ДК2-261/ 07.06.2018  
Пламена Георгиева Петрова старши юрисконсулт     да ДК2-262/ 07.06.2018  
Раймонд Николов Сапарев главен експерт     да ДК2-263/ 07.06.2018  
напуснал началник на отдел     да ДК2-264/ 07.06.2018  
Антоанета Иванова Томова-Цонева държавен експерт     да ДК2-265/ 07.06.2018  
напуснал       да ДК2-266/ 07.06.2018  
Елеонора Николова Алексиева главен експерт     да ДК2-267/ 07.06.2018  
Елица Сергеева Спасова главен експерт     да ДК2-268/ 07.06.2018  
Златина Иванова Найденова държавен експерт     да ДК2-269/ 07.06.2018  
Жана Ангелова Георгиева старши експерт     да ДК2-270/ 07.06.2018  
напуснал държавен експерт     да ДК2-271/ 07.06.2018  
Мариела Петрова Георгиева старши експерт     да ДК2-272/ 07.06.2018  
Малин Митков Субев главен вътрешен одитор     да ДК2-273/ 07.06.2018  
Лилия Петрова Стоянович главен директор     да ДК2-274/ 07.06.2018  
Галин Стоянов Градев старши експерт     да ДК2-275/ 07.06.2018  
Десислава Георгиева Георгиева старши експерт     да ДК2-276/ 07.06.2018  
Мария Тодорова Василева старши експерт     да ДК2-277/ 07.06.2018  
Ана Александрова Маринова старши експерт     да ДК2-278/ 07.06.2018  
Тоника Колева Дечева старши експерт     да ДК2-279/ 07.06.2018  
Стефка Василева Лиманска началник на отдел     да ДК2-280/ 07.06.2018  
Гергана Валериева Тончева старши експерт     да ДК2-281/ 07.06.2018  
Албена Кирилова Станкова старши вътрешен одитор     да ДК2-282/ 07.06.2018 ДК4-3/ 27.08.2018
Мирослава Руменова Стоицева старши експерт     да ДК2-283/ 07.06.2018  
Диляна Иванова Карастоянова-Стоичкова държавен експерт     да ДК2-284/ 07.06.2018  
Иван Иванов Младенов главен експерт     да ДК2-285/ 07.06.2018  
Антоанета Иванова Орешкова-Тодорова държавен експерт     да ДК2-286/ 07.06.2018  
Владимира Стойкова Ал Хашим старши експерт     да ДК2-287/ 07.06.2018  
Гергана Стилиянова Янкова младши експерт     да ДК2-288/ 07.06.2018  
напуснал       да ДК2-289/ 07.06.2018  
Лилия Стефанова Чолакова държавен експерт     да ДК2-290/ 07.06.2018  
напуснал държавен експерт     да ДК2-291/ 07.06.2018  
Желена Иванова Демирова младши експерт ДК1-6/ 29.05.2018   да ДК2-292/ 07.06.2018  
Нина Добрева Спирдонова главен експерт     да ДК2-293/ 07.06.2018  
Мария Николаева Железарова началник на отдел     да ДК2-294/ 07.06.2018  
Боряна Паунова Стайкова държавен инспектор     да ДК2-295/ 07.06.2018  
Венета Георгиева Велкова главен инспектор     да ДК2-296/ 07.06.2018  
Теодора Славчева Тодорова главен експерт     да ДК2-297/ 07.06.2018  
Йорданка Славянова Славова главен експерт     да ДК2-298/ 07.06.2018  
Красена Димова Стоименова главен експерт     да ДК2-299/ 07.06.2018  
Десислава Юлианова Митова младши експерт     да ДК2-300/ 07.06.2018  
Людмила Николова Екова главен експерт     да ДК2-301/ 07.06.2018  
напуснал       да ДК2-302/ 07.06.2018  
Наталия Димитрова Ефремова заместник главен директор     да ДК2-303/ 07.06.2018  
Ради Стефанов Футеков главен експерт     да ДК2-304/ 07.06.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-305/ 07.06.2018  
Снежана Цецова Александрова държавен експерт     да ДК2-306/ 07.06.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-307/ 07.06.2018  
Ася Нинонав Илиева главен експерт     да ДК2-308/ 08.06.2018  
Валентина Николова Динева държавен експерт     да ДК2-309/ 08.06.2018  
напуснал старши експерт     да ДК2-310/ 08.06.2018  
Симона Валериева Методиева старши експерт     да ДК2-311/ 08.06.2018  
Полина Петева Стойчева-Пиперова главен експерт     да ДК2-312/ 08.06.2018  
Славка Георгиева Радева главен експерт     да ДК2-313/ 08.06.2018  
Мила Георгиева Петрова старши експерт     да ДК2-314/ 08.06.2018  
Ташка Петрова Габровска държавен експерт     да ДК2-315/ 08.06.2018  
напуснал главен експерт     да ДК2-316/ 08.06.2018  
Анна Николова Матеева заместник главен директор     да ДК2-317/ 08.06.2018 ДК4-4/ 14.09.2018
Васка Костадинова Семерджиева - Даракчиева държавен експерт     да ДК2-318/ 08.06.2018  
напуснал главен юрисконсулт     да ДК2-319/ 08.06.2018  
Ралица Стефанова Станева-Костова старши експерт     да ДК2-320/ 08.06.2018  
Роберто Данчев Маринов старши експерт     да ДК2-321/ 08.06.2018  
Симеон Ленинов Струкански главен вътрешен одитор     да ДК2-322/ 08.06.2018  
Силвана Маринчева Маринчева главен експерт     да ДК2-323/ 08.06.2018  
Цонко Атанасов Кучев държавен вътрешен одитор     да ДК2-324/ 08.06.2018  
Илиян Огнянов Саралиев началник на отдел     да ДК2-325/ 08.06.2018  
Ивелина Василева Върбанова главен експерт     да ДК2-326/ 08.06.2018  
Зорница Станева Чеканова началник на отдел     да ДК2-327/ 08.06.2018  
Ралица Стоянова Маринова главен експерт     да ДК2-328/ 08.06.2018  
Диана Стойкова Димова главен експерт     да ДК2-329/ 08.06.2018  
напуснал       да ДК2-330/ 08.06.2018  
напуснал       да ДК2-331/ 08.06.2018  
Георги Георгиев Грудев главен експерт     да ДК2-332/ 08.06.2018  
Деница Васкова Тенчева-Фока старши експерт     да ДК2-333/ 08.06.2018  
Петя Асенова Ангелова старши експерт     да ДК2-334/ 08.06.2018  
Ралица Миленова Манолова-Мирчева главен експерт     да ДК2-335/ 08.06.2018  
Теодора Емилова Тодорова старши експерт     да ДК2-336/ 08.06.2018  
Диана Бойчева Вълчова главен експерт     да ДК2-337/ 08.06.2018  
Искрен Иванов Ангелов началник на отдел     да ДК2-338/ 08.06.2018  
напуснал старши експерт     да ДК2-339/ 08.06.2018  
Мария Божидарова Вангелова старши експерт     да ДК2-340/ 08.06.2018  
напуснал младши експерт     да ДК2-341/ 08.06.2018  
напуснал младши експерт     да ДК2-342/ 08.06.2018  
Красимира Жекова Айнаджиева старши експерт     да ДК2-343/ 08.06.2018  
Миглена Иванова Христова старши експерт     да ДК2-344/ 08.06.2018  
напуснал       да ДК2-345/ 08.06.2018  
напуснал       да ДК2-346/ 08.06.2018  
Вилислава Красимирова Станчева-Иванова старши експерт     да ДК2-347/ 08.06.2018  
Мила Либкхнет Мицова главен експерт     да ДК2-348/ 08.06.2018  
Райна Тодорова Шопова главен експерт     да ДК2-349/ 08.06.2018  
Стоилка Бориславова Панева главен експерт     да ДК2-350/ 08.06.2018  
Димитър Стоянов Божилов главен експерт     да ДК2-351/ 11.06.2018  
Теодор Тодоров Цанев старши експерт ДК1-7/ 01.06.2018   да ДК2-352/ 13.06.2018  
Тони Георгиев Тонев главен специалист ДК1-8/ 18.06.2018   да ДК2-353/ 19.06.2018  
напуснал служител по сигурността на информацията     да ДК2-354/ 05.07.2018  
Красена Димова Стоименова главен експерт     да ДК2-355/ 06.07.2018  
Петър Цветанов Начев директор     да ДК2-356/ 06.07.2018  
напуснал       да ДК2-357/ 06.07.2018  
Китка Георгиева Славкова - Цолова юрисконсулт ДК1-9/ 29.06.2018   да ДК2-358/ 09.07.2018  
напуснал главен експерт ДК1-10/ 04.07.2018   да ДК2-359/ 24.07.2018  
Диана Илиянова Димитрова главен юрисконсулт ДК1-11/ 06.07.2018   да ДК2-361/ 14.08.2018  
Любомира Николаева Аршинкова главен експерт ДК1-12/ 16.07.2018   да ДК2-362/ 21.08.2018  
напуснал   ДК1-13/ 07.08.2018   да ДК2-363/ 07.09.2018  
Лъчезар Иванов Манов главен експерт ДК1-14/ 20.08.2018   да ДК2-364/ 13.09.2018  
напуснал главен експерт ДК1-19/ 01.10.2018        
напуснал длъжностно лице по ЗЛД ДК1-15/ 05.09.2018   да ДК2-365/ 09.10.2018  
напуснал държавен експерт ДК1-17/ 21.09.2018   да ДК2-366/ 25.10.2018  
Хубавинка Александрова Василева старши юрисконсулт ДК1-18/ 28.09.2018   да ДК2-367/ 29.10.2018  
Цветелина Красимирова Димитрова главен експерт ДК1-20/ 04.10.2018   да ДК2-368/ 02.11.2018  
Станислав Иванов Янакиев главен експерт ДК1-21/ 04.10.2018   да ДК2-369/ 02.11.2018  
Бояна Стефанова Янева държавен експерт ДК1-23/ 31.10.2018   да ДК2-370/ 05.11.2018  
Антон Георгиев Тонев главен експерт ДК1-22/ 04.10.2018   да ДК2-371/ 06.11.2018  
Бояна Стефанова Янева държавен експерт ДК1-23/ 31.10.2018   да ДК2-370/ 05.11.2018  
Мишел Варужан Гутсузян директор ДК1-24/26.11.2018   да ДК2-372/ 03.12.2018  
Петя Петрова Александрова старши експерт ДК1-25/06.12.2018   да ДК2-373/ 10.12.2018  

важна информация