Поздравление от вицепремиера Лазар Лазаров по повод Световния ден на социалната работа

Поздравление от вицепремиера Лазар Лазаров по повод Световния ден на социалната работа
Скъпи социални работници,
Приемете моите искрени пожелания за здраве, благополучие и много успехи по случай професионалния Ви празник – Световният ден на социалната работа!
Като човек, чийто професионален път от десетилетия е тясно свързан със социалната сфера, бих искал да изкажа своето признание и уважение към Вашия труд и усилията, които полагате в подкрепа на хората в нужда. Не са редки случаите, в които Вие сте единствените хора, които подават ръка на семействата, изпаднали в тежка житейска ситуация, и им помагате да се изправят на крака.
Събитията през последните години доказаха огромното значение и важност на професията на социалния работник. Вие сте хората, призвани да дават пример за човешко отношение, състрадание и взаимопомощ, с което допринасяте за изграждане на свързаност и солидарност в обществото и намалявате риска от социална изолация на тези, които трудно се справят сами.
Работата Ви сблъсква с тежки човешки съдби, с мъката и болката на хората и Ви изправя пред различни предизвикателства. Наред с високия професионализъм и необходимостта от отлично познаване на непрекъснато усложняващото се законодателство тя изисква сърце, отдаденост и емпатия, за да намерите точния подход за подкрепа на всеки индивидуален случай.
В последните години Министерството на труда и социалната политика направи немалко за подобряване на условията на труд и възможностите за обучение и кариерно развитие на социалните работници. Уверявам Ви, че ще продължа усилията в тази посока и в подкрепа на издигането на имиджа на професията в обществото.
Честит празник!

важна информация