Одобрен е проект на Спогодба за социална сигурност между България и Албания

MS

Правителството одобри проект на Спогодба за социална сигурност между България и Албания и упълномощи заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров да я подпише.

Проектът на международен договор регулира осигуряването при работа в двете държави. Спогодбата регламентира реда за отпускане и изплащане на обезщетения за болест и майчинство, трудова злополука и професионална болест на граждани на България и Албания, които имат осигурителен стаж в двете държави. Урежда се и отпускането и изплащането на различните видове пенсии  - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

След като бъде подписана, е необходимо спогодбата да бъде ратифицирана от Народното събрание. След ратификацията документът ще влезе в сила. По този начин ще се създаде възможност хората, осигурявани в България и в Албания, да реализират социалните си права.

важна информация