МВР и МТСП работят в синхрон при сигнали за бедстващи хора

MLSP

МВР и Министерството на труда и социалната политика работят в синхрон при подадени сигнали за бедстващи бездомни хора и хора в нужда. Приканваме гражданите да подават сигнали за бедстващи бездомни хора и хора в нужда на телефон 112. Сигналите се предават на нашите социални служби по места.

Агенцията за социално подпомагане заедно с представители на МВР прави обходи по места в търсене на бедстващи хора. Със съдействието на Българския червен кръст се осигуряват топла храна и одеяла. Приютите за бездомни са в готовност за посрещане на хора в тежката зимна обстановка. Работи се с общинските болници във всички области на страната за осигуряване на помещения за приютяване на хора.

Важно е да подавате сигнали на 112, за да могат усилията ни да достигат до хората в нужда!

Благодарим Ви за солидарната подкрепа на екипите ни в цялата страна!

важна информация