МТСП СТАРТИРА КОНКУРС ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

Министерството на труда и социалната политика стартира конкурс за насърчаване развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика за шеста поредна година. Основната цел на конкурса е да бъдат отличени организации, социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции, които допринасят за развитието на социалната икономика в България чрез иновации.


В шестото издание на конкурса ще бъдат отличени участници в категориите за социални иновации, свързани със заетост, социално включване, както и с предоставяне на социални продукти и услуги.


Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 17.30 часа на  16.10.2020 г.


Пълна информация за конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на: http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119

важна информация