МТСП и НСОРБ ще работят заедно за подобряване на качеството на социалните услуги

МТСП и НСОРБ ще работят заедно за подобряване на качеството на социалните услуги

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще предприемат общи действия за подобряване на достъпа и качеството на социалните услуги и по-ефективното насочване на инвестициите в социалната система. За това се договориха министър Иванка Шалапатова и представители на НСОРБ по време на днешната им среща в МТСП. В разговора участва и заместник-министър Елка Налбантова.


„Работим активно с министерствата на образованието и науката и на здравеопазването за създаване на интегриран подход за предоставяне на социална подкрепа, която съчетава паричното подпомагане с използването на социални, здравни и образователни  услуги. Целта ни е да повишим социалното въздействие на инвестициите, които правим, и ще дадем възможност на хората да преодолеят зависимостта си от социалните помощи“, каза министър Иванка Шалапатова. Тя представи приоритетите на МТСП в социалната сфера, като акцентира върху инвестициите в развитието човешките ресурси в нея чрез осигуряване на адекватни възнаграждения, добри условия на труд и повишаване на компетенциите на социалните работници.


Министър Шалапатова запозна представителите на НСОРБ и с основните акценти от Плана за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), свързани с повишаването на качеството на социалния им живот и създаването на условия за трудовата им реализация.


Представителите на местната власт изразиха готовност да се включат в подготовката на методология за измерване на ефекта от инвестициите, която МТСП ще разработи с помощта на академичната общност.


Заместник-министър Елка Налбантова информира, че в проекта на държавния бюджет за 2024 г. се предлага средствата за делегираните от държавата социални услуги, които се управляват от общините, да се увеличи с близо 258 млн. лв. „Нашата цел е да предприемем мерки, за да може допълнителният финансов ресурс да се използва за повишаване на качеството на социалните услуги, които намаляват бедността и допринасят за интеграцията на хората с увреждания“, каза Елка Налбантова.


По време на разговора бяха обсъдени възможностите за повишаване ефективността на оценката на индивидуалните потребности на хората с увреждания и приоритетното им насочване към социални услуги. Акцент беше поставен и върху необходимостта от по-ефективно предоставяне на услуги в домашна среда и лична помощ.


МТСП и НСОРБ се договориха да провеждат регулярни срещи за за координация и планиране на общи действия за повишаване н ефективността на социалната политика на национално и местно ниво.

важна информация