Министър Шалапатова се запозна с успешни практики за социално включване на ромските деца

Shalapatova-2

С успешни практики за социално включване на ромските деца чрез участие в проекти за задържането им в училище, развитие на талантите им и осигуряване на подкрепа за техните семейства се запозна министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на посещението си в кв. „Факултета“ в София. Тя посети 75. Основно училище „Тодор Каблешков“ и Здравно-социалния център за развитие на ромската общност, чиито екипи работят активно с децата и техните родители за преодоляване на социалното изключване.

Възможностите за европейско финансиране за проекти, насочени към борбата с детската бедност, включително чрез прилагане на индивидуален подход за подкрепа на семействата и включването на родителите в обучение и последваща заетост, представи пред участниците в срещите ръководителят на Управляващия орган на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) Цветан Спасов.

„За да намалим детската бедност,  трябва да достигнем до онзи момент, в който ще имаме информация за индивидуалните потребности от подкрепа на всяко дете и семейство. В този процес изключително важна роля имат общините. На база на получените данни е необходимо да се набележат целеви мерки за работа при всеки конкретен случай, които да бъдат изпълнявани от социални работници и доброволци“, отбеляза министър Шалапатова.

Екипът на 75. ОУ отбеляза, че е кандидатствал пред Министерството на образованието и науката с иновация, свързана с активиране на доброволчеството, след като са е запознал с добри практики в тази сфера в Израел. Участниците в срещата поискаха от министър Шалапатова съдействие за съвместна работа с други институции като министерствата на образованието и науката, здравеопазването и младежта и спорта за прилагане на по-ефективни интегрирани политики в общността за справяне със социалното изключване на ромите.

„Сред първите неща, които направих като министър, беше да инициирам двустранни срещи с колегите министри, за да се гарантира тази интегрирана подкрепа, от която имат нужда най-уязвимите групи в обществото“, каза министър Шалапатова. Тя поздрави организациите за положените усилия за подобряване на благосъстоянието на децата в общността: „Това, което вие давате на тези деца, за да израснат като личности, е вярата, че могат да успеят. Всяко едно дете, на което вие подавате ръка да тръгне по пътя си, е една спасена съдба“, каза министър Иванка Шалапатова.

важна информация