Министър Шалапатова се срещна с посланика на Мароко Закаи Ел Мидауи

Министър Шалапатова се срещна с посланика на Мароко Закаи Ел Мидауи

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова проведе среща с посланика на Мароко Закаи Ел Мидауи. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и Мароко в областта на социалната политика и реализирането на съвместни инициативи за насърчаване на предприемачеството и професионалното развитие на жените. В срещата участва и заместник-министър Николай Найденов.

„Партньорството ни в тази сфера ще стимулира икономическото развитие на жените и ще създаде по-добри условия за тяхната равнопоставеност с мъжете“, каза министър Шалапатова. Тя обърна внимание, че Министерството на труда и социалната политика подписа меморандуми за сътрудничество с граждански организации за насърчаване на развитието на жените в бизнеса в изпълнение на Управленската програма на правителството в областта на равнопоставеността.

По време на срещата беше обсъдено и приключването на процедурата за влизането в сила на Спогодбата за социална сигурност между България и Мароко. Международният документ регулира осигуряването на българи и мароканци при работа в двете държави. Спогодбата гарантира техните осигурителни права и определя реда за отпускане и изплащане на обезщетения за болест и майчинство, трудова злополука и професионална болест. С нея се регламентират и условията за отпускане и изплащане на различните видове пенсии  - за осигурителен стаж и възраст, инвалидност поради общо заболяване, инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствени пенсии.

важна информация