Министър Шалапатова: Работим за повече приходи в НОИ чрез повече осигурени и ограничаване на недекларирания труд

3ce1a47e-41ab-465a-8d4e-d9c0bc8a1d3c

Три възможности за увеличение на приходите в Националния осигурителен институт (НОИ), без да се увеличава осигурителната тежест отбеляза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на дискусия на Клуб „24 часа“ Визионери“ за осигуряването на условия за активен живот на възрастните хора, организирана от  в. „24 часа“. В кръглата маса участваха още бившите министри на труда и социалната политика Емилия Масларова, Христина Христова, Лидия Шулева, Хасан Адемов, Тотю Младенов и Минчо Коралски.

Според министър Шалапатова сега не трябва да се търси повишаване на осигурителната тежест. „За нас има няколко хода. Първата посока е да осигурим допълнителни приходи чрез увеличаване на броя на осигурените лица. Затова акцент в политиките на  Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е активиране на неактивните на пазара на труда – младите, които нито учат, нито работят, хората с увреждания, имигрантите, хората, които отглеждат деца, близки и роднини, ангажирани с грижи за болни членове на семейството. Втората е намаляване на дела на недекларирания труд. Третата е повишаване на финансовата и осигурителната култура на хората, с акцент върху младите. С експертите на НОИ смятаме, че липсата на информираност е един от проблемите младите да нямат доверие в осигурителната система и да не желаят да се осигуряват“, отбеляза министър Шалапатова. 

Д-р Иванка Шалапатова представи визията на настоящия екип на МТСП по отношение на осигуряване на активен живот на възрастните хора в България, като обърна внимание, че темата за достойни старини има няколко насоки и адекватността на пенсиите е само една от тях. Според нея е важно да се осигури възможност на хората, които се пенсионират по-рано, да продължат да участват на пазара на труда, макар и не със същата активност, защото това е възможност за социализация. „Много е важен активният живот на възрастните хора като граждани в обществения живот – включването им като доброволци, участници в социалните услуги, в здравните услуги. В западните страни се говори за пренос на ценностите през поколенията. А ние този пренос го пропускаме. В Швеция, например, в домове за стари хора идват деца. Общуването е полезно и за двете страни“, отбеляза Шалапатова.

Министър Шалапатова потвърди, че до няколко седмици ще започне анализът на пенсионната система, който ще се извърши основно от експерти на МТСП и НОИ и трябва да приключи до средата на годината. Тя уточни, че привлеченият от Европейската комисия експерт в рамките на поисканата техническа помощ, е запознат с условията на пенсионната система в България и има опит с изследването на успехите и неуспехите на пенсионните системи в други страни. „На този етап нашият екип не говори за реформа. За нас тристълбовият модел гарантира достатъчно устойчивост на системата. За нас е важно след анализа да видим какви промени могат да бъдат направени, за да се гарантира по-голяма справедливост на системата и адекватност на пенсиите“, обобщи министърът на труда и социалната политика.

По време на дискусията бяха направени предложения относно подобряване на грижата за възрастните, включително чрез осигуряване на повече хосписи и възможности за долекуване и продължително лекуване, въвеждане на предмет в училище за финансова и осигурителна грамотност на учениците и др. Според министър Шалапатова най-ценното в дискусията е припокриването на мнението на бившите министри в качеството им на експерти с идеите на екипа на МТСП за решаване на повдигнатите проблеми по отношение стабилността на пенсионната система и осигуряване на възможности за активен живот на възрастните хора. Участниците се обединиха около извода, че справянето с тях може да бъде единствено чрез прилагането на хоризонтални политики с участието на системите на социалната сигурност, образованието, здравеопазването.

Министър Шалапатова благодари на бившите си колеги за уверението, че може да разчита на тяхната подкрепа при реализирането на идеите за справяне с проблемите пред активния живот на възрастните хора.

важна информация