Министър Шалапатова пред студенти: „Социален работник“ е професия на бъдещето

Министър Шалапатова пред студенти: „Социален работник“ е професия на бъдещето

„Професиите „социален работник“, „медицински работник“, „педагог“ са професиите на бъдещето. По време на Ковид вълната ние разбрахме, че най-ценното е човекът, подкрепата, да бъдем близо един до друг и да си помагаме тогава, когато имаме нужда“. Това каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова пред студенти от факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград по повод откриването на новата академична 2023/2024 година.

Тя увери бъдещите специалисти в сферата на грижите за хората, че за тях ще има все повече и по-добри възможности за реализация. „Осигуряването на по-добро възнаграждение и изграждането на положителен имидж в обществото на работещите в социалната сфера са сред моите приоритети. Целта ми е да покажем на българското общество, че на социалния работник хората могат да имат вяра. За тази цел трябва да имаме професионалисти с много добри компетенции и със самочувствие“, заяви министърът на труда и социалната политика. 

В приветствието си по време на откриването на новата учебна година в Югозападния университет тя подчерта, че България се нуждае от уменията и таланта на младите си специалисти, за да има конкурентна икономика. „В лицето на Министерството на труда и социалната политика академичната общност в страната има партньор в отговорната задача не само да обучи, но и да мотивира младите хора да развиват потенциала си, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда и да реализират своите умения тук – в България“, каза министър Шалапатова. 

Тя изтъкна, че социално-икономическите процеси у нас и по света налагат изисквания за все по-високо равнище на образование и квалификация и за придобиване на нови компетенции чрез учене през целия живот. „Повече от всякога са ни необходими модерни и гъвкави учебни програми, които могат своевременно да се адаптират към постоянно променящите се очаквания на бизнеса към работната сила“, заяви тя. 

В приветствието си министър Шалапатова насърчи присъстващите студенти активно да се възползват от възможностите за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет и по програма „Развитие на човешките ресурси“. „Вие сте приоритетна група на политиката по заетостта в България, а Министерството на труда и социалната политика изпълнява редица мерки и действия за подпомагане на вашата успешна трудова реализация. Агенцията по заетостта и бюрата по труда предоставят напълно безплатни услуги за информиране, кариерно ориентиране и насочване“, напомни министърът.

важна информация