Министър Шалапатова получи награда за цялостен принос към развитието на социалната икономика в Европа

Министър Шалапатова получи награда за цялостен принос към социалната политика на Европа

Награда за цялостен принос към развитието на социалната икономика получи министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова на Европейската конференция „Социална икономика: хора, планета, действие“, която се проведе на 13 и 14 ноември в Сан Себастиан, Испания. Отличието ѝ беше връчено от организацията Social Economy Europe, която обединява 2,8 млн. предприятия и организации на социалната икономика в Европа.

Министър Шалапатова получи признание и за Председателството на България на Люксембургската декларация „Пътна карта към по-всеобхватна екосистема за предприятията от социалната икономика“ и за провеждането на Мониторинговия комитет за напредъка на нейното изпълнение през октомври 2023 г.

В изказването си тя акцентира върху значението на социалната икономика за осигуряването на възможности за пълноценно включване в обществото на хората от уязвими групи, част от които са и лишените от родителска грижа деца и младежи. „Преди 27 години реших, че ще посветя професионалния си и част от личния си живот на много специална социална кауза – да видя затварянето на всички детски институции в България. Днес съм щастлива да кажа, че следващата година ще видя края на това усилие. Защото догодина ще затворим и последната такава институция в България и ще се сбогуваме с този ужасен вид грижа“, каза министър Шалапатова при приемането на отличието. Тя отбеляза, че наградата е за всички отдадени хора, които днес работят, за да променят България така, че страната ни да бъде държава членка, в която няма бедност и деца в институции, а млади хора, които се стремят да развият потенциала си.

Европейската конференция „Социална икономика: хора, планета, действие" в Сан Себастиан събра лидери по социалните политики от 19 страни – членки на ЕС. В рамките на форума министър Иванка Шалапатова се срещна с еврокомисаря по работните места и социалните права Никола Шмит,  председателя на Европейския икономически и социален комитет Оливер Рьопке, Хуан Антонио Педреньо – президент на „Социална икономика Европа“, както и с други лидери по въпросите на социалната икономика и социалните инвестиции от страните членки и от европейските институции. По време на разговорите тя подчерта подкрепата на България за приоритетите на Испанско председателство на Съвета на ЕС и значението на довършването на работата по важни теми като Директивата за защита на правата на работещите през платформи и осигуряването на по-добра защита на правата на хората с увреждания на европейско ниво.

Българският министър на труда и социалната политика обърна внимание на усилията на страната ни да се намери възможно решение на блокираните преговори между Съвета и Европейския парламент по Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, който има голямо значение за гарантирането на правата на българските работници в ЕС.

важна информация