Министър Шалапатова обсъди с ръководството на Инспекцията по труда възможности за привличане на млади кадри

Министър Шалапатова обсъди с ръководството на Инспекцията по труда възможности за привличане на млади кадри

 

Между три и пет години се гради компетентността на един инспектор по труда, който контролира около 500 нормативни актове. Това споделиха трудови инспектори пред министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на Националното съвещание на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Министър Шалапатова и ресорният заместник-министър Гинка Машова обсъдиха постиженията и проблемите пред дейността на институцията и възможности за тяхното решаване.

„За мен има няколко възможности вие да бъдете по-уверени, по-мотивирани и по-подкрепени. Да имате по-добри условия за обучение, професионално и личностно развитие. Важно е да продължите да демонстрирате високо ниво на професионализъм и висока компетентност. Това може да стане чрез доброто познаване на Закона, спазване на етичните правила и обмяна на добри практики не само от България, но и с други държави и по-конкретно чрез Европейския орган по труда. Така можем заедно да изградим справедлив европейски пазар на труда, така че всеки човек да има усещането, че работи при равни защити и равна сигурност на работното място“, сподели министър Шалапатова.

Тя отбеляза, че инспекторите по труда в страните от Европейския съюз са изправени пред същите трудности, пред които и българските. „Предизвикателствата пред работниците в България са свързани с подобряване на дигиталните им компетенции, защото бизнесът търси все по-високо ниво на цифрови умения и начини за справяне със зеления преход. Предизвикателство пред работодателите е недостигът на компетентна и високо мотивирана работна сила. Всичко това рефлектира върху взаимоотношенията между работник и работодател и съответно върху работата на инспекторите. Важна е вашата роля като институция, за да помогнем заедно да има хармонични взаимоотношения между двете страни“, отбеляза министърът на труда и социалната политика.

По време на дискусията министър Шалапатова увери ръководството на Инспекцията по труда, че в лицето на екипа на Министерството на труда и социалната политика може да разчита на подкрепа за подобряване на заплащането в сферата и за подобряване на условията на труда, като част от мерките за преодоляване на недостига на кадри и привличането на млади инспектори.

Министър Шалапатова получи папка с благодарствени писма до Инспекцията по труда. „Подкрепа, отдаденост, етичност, справедливост, будителство, това сте вие според думите, които хората са казали за вас. Малцина разбират, че с вашата работа вие спасявате човешкия живот. Най-трудно е в нашата сфера да получиш благодарност“, отбеляза министърът на труда и социалната политика.

важна информация