Министър Шалапатова обсъди с министри в ЕС защитата на правата на мобилните работници

MTSP2501

 

Възможностите за по-ефективна защита на правата на мобилните работници в Европейския съюз (ЕС) чрез засилване на сътрудничеството и подобряване на координацията между държавите членки с помощта на Европейския орган по труда (ЕОТ) обсъди със свои колеги министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова. Дискусията бе в рамките на конференция на високо ниво „Справедлива мобилност в Европейския съюз и ролята на Европейския орган по труда“, която се проведе днес в Брюксел.

 

„Българските работници имат много добра репутация в Европа и това трябва да се знае по-добре. Те са уважавани и ценени от работодателите в ЕС, затова трябва да получават защита, където и да работят и живеят в рамките на Съюза. Именно това е ролята на Европейския орган по труда“, заяви изпълнителният директор на европейската институция Козмин Боянджиу.

 

Д-р Шалапатова изложи очакванията на страната ни по отношение на съвместната работа с ЕОТ, както и възможностите за по-засилено и ефективно сътрудничество между страните – членки на ЕС, за осигуряването на защита на социалните права на мобилните работници.

 

„България отчита солидната, изчерпателна и редовно актуализирана законова рамка, която разработваме и прилагаме в Европейския съюз. Необходимостта всички страни да следват един и същ модел с еднаква скорост е постоянно предизвикателство. Но откакто ЕОТ бе сформиран преди 5 години, държавите членки могат да се похвалят с ускорено облекчаване на законовите и административните пречки пред мобилните работници“, каза министър Шалапатова в своето изказване в панела за ролята на ЕОТ за постигане на справедлива трудова мобилност.

 

Тя подчерта, че за България е от много голямо да се работи за повишаване на информираността на младите хора за вредите от недекларирания труд. „Опитът и добрите практики на Европейския орган по труда и на останалите страни членки как да достигнем до младите, е ключов за нас“, допълни министър Шалапатова.

 

Според нидерландския министър на труда Карин ван Генеп е необходимо преосмисляне на ценностите на пазара на труда в Европа. „Когато си поръчваме нещо онлайн и заявяваме, че искаме да го получим в рамките на деня или до 24 часа, трябва винаги да помним, че за да се изпълни това наше желание, някой се подлага на огромно натоварване. Именно това разбиране за чуждия труд трябва да бъде преосмислено“, смята тя. България и Нидерландия са в постоянен диалог за справяне с проблема с т.нар. фирми – „пощенски кутии“. Това са фирми, които наемат работници единствено с цел да бъдат изпратени на работа в чужбина при лоши условия на труд и живот. Това създава социален дъмпинг и лишава работещите от социална сигурност.

 

В конференцията в Брюксел участваха още вицепремиерът и министър на труда на Белгия Пиер-Ив Дерман, Пер Олав Скудрал Хопсо – държавен секретар на Норвегия и министър на труда и социалното приобщаване, и еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит.

 

Информация за конференцията е публикувана на https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/mnkjcp1i/eu2024be-press-kit_ela_.pdf

 

важна информация