Министър Шалапатова: България подготвя мерки за пълноценна интеграция на украинските граждани

2311

„България подготвя нови мерки с цел да осигури пълноценната интеграция на украински граждани в обществото. Те трябва да почувстват не само че са защитени, но и че са напълно приети в страната ни“, каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова на среща с посланика на Украйна Олеся Илашчук.

 

Мерките ще включват дейности за интеграция на пазара на труда, подкрепа за образованието на децата, обучение на възрастни хора, както и възможности за социално подпомагане, обясни заместник-министър Гинка Машова, която също участва в разговора заедно с експерти от Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

 

Предвиждат се и законодателни мерки за гарантирането на правата на непридружените деца от Украйна. За периода от януари до юни 2023 г. дирекции „Социално подпомагане“ в страната са работили по 24 случая на непридружени деца – бежанци от Украйна, спрямо които са били предприети мерки за закрила.

 

„Присъствието на украински граждани е богатство за България. Всички структури на Министерството на труда и социалната политика подхождат с огромно уважение към техните права. Нашата цел е да осигурим най-добър старт в живота на украинските деца. Ще предприемем мерки, насочени и към социалното включване на възрастните хора“, каза министър Иванка Шалапатова. На 62 души от Украйна е отпусната месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, добави тя.

 

Заместник-министър Машова подчерта, че България е направила промени в Закона за насърчаване на заетостта, които дават възможност украинците с временна закрила да ползват всички мерки и програми за заетост,  на които имат право и българските граждани. Данните на Агенцията по заетостта показват, че в периода 1.03.2022 г. – 31.10.2023 г. близо 6000 украинци са намерили работа с подкрепата на бюрата по труда. От тях над 3500 са започнали да се трудят по проект „Солидарност“.

 

Украинският посланик благодари за усилията и предприетите мерки за адаптацията и интеграцията на украинските бежанци в България. Министър Иванка Шалапатова и Олеся Илашчук обсъдиха и възможността за бъдещи съвместни инициативи за осигуряване на по-добра грижа и пълноценно включване в обществото на възрастните хора и децата.

важна информация