Министър Иванов и посланикът на Република Турция обсъдиха двустранното сътрудничество в областта на пазара на труда

DSC_3552-2

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов проведе среща с посланика на Република Турция в София Мехмет Саит Уянък. Двамата обсъдиха възможностите за развитие на двустранното сътрудничество между двете държави в областта на пазара на труда. Основна тема в разговора бяха възможностите за облекчаване на достъпа до българския трудов пазар на работници от Турция и други държави извън Европейския съюз.

„България високо оценява интереса на турските инвеститори към страната ни и желанието им да привличат чуждестранни работници към нашия пазар на труда“, каза министър Иванов. Той подчерта, че в тази връзка Министерството на труда и социалната политика непрекъснато работи по предприемането на действия с цел облекчаване на процедурите за достъп до трудовия пазар за граждани на трети държави, като страната ни се съобразява с изискванията на европейското законодателство. България е въвела в националното си законодателство всички разпоредби на специалните европейски директиви, които касаят трудовата миграция.

От 2021 г. с промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се гарантира практическото въвеждане на принципа на административно обслужване на „едно гише“. Така се облекчи единната процедура за подаване, разглеждане и получаване на документите, касаещи достъпа до националния пазар на труда на граждани на трети държави по всички европейски режими. От 1 май 2024 г. влязоха в сила промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, облекчаващи процедурите за сезонна заетост на гражданите на трети държави. С цел оптимизиране на работния процес и повишаване качеството на административните услуги, предоставяни от Агенцията по заетостта и дирекция „Миграция“ към МВР, са предприети действия за електронизиране на процесите по издаване на разрешения за пребиваване и работа на чужденци от трети държави.

„В резултат от активната ни работа през последните пет години е разрешен достъп до българския пазар на труда на повече от 93 000 работници и специалисти от трети държави. От началото на 2023 г. до момента разрешения за работа у нас са получили над 13 000 работници и специалисти от Република Турция“, посочи министър Иванов.

Посланик Мехмет Саит Уянък изрази удовлетворението си от сътрудничеството между двете държави в областта на пазара на труда.

важна информация