НАДЯ КЛИСУРСКА - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Nadq KlisurskaВ ресора й влизат политиките в областта на социалното включване, демографията и жизненото равнище и хората с увреждания. Координира дейността на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за качество на социалните услуги и Държавната агенция за закрила на детето.

Надя Клисурска-Жекова е родена в Пазарджик. Придобива магистърска степен по „Български език и история“ в Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и по „Право“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Има допълнителни квалификации от Европейския институт  по публична администрация – Маастрихт, Институт по публична администрация и други.

Работила е в общинските администрации на Стрелча и Пазарджик. Два последователни мандата е била общински съветник в Пазарджик. От 2015 до април 2021 г. е част от адвокатската колегия в града. В периода 2017 г. - 2021 г. е народен представител от ПГ „БСП за България“ в 44-то Народно събрание. Член е на парламентарните комисии "Правна", "Труд, социална и демографска политика" и "Жалби на гражданите и връзки в неправителствените организации".

важна информация