Институции обсъдиха общи мерки за борба с трафика на хора

Институции обсъдиха общи мерки за борба с трафика на хора

Снимка: МВР

Министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и заместник-министърът Николай Найденов участваха в национална конференция на тема „Превенция и борба с трафика на хора: добри практики и устойчиви решения“. Домакин на форума беше вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел, която е и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора.


По време на събитието представителите на ангажираните с темата национални и международни институции се обединиха около мнението, че трафикът на хора е тежко престъпление срещу личността, което засяга милиони по света. Представителите на българските институции подчертаха приноса на България за предотвратяване на явлението и изкореняване на първопричините за него.


В изказването си по темата заместник-министър Николай Найденов подчерта, че трафикът на хора е комплексен проблем. Според него премахването и предовратяването на тази порочна практика и оказването на подкрепа на жертвите изисква обединяване на усилията на различни институции и звена, както и на неправителствения сектор.


Важно значение за борба с трафика на хора има дейността на Службите по трудови и социални въпроси на МТСП към посолствата на България в  Австрия, Швейцария, Гърция, Кипър, Великобритания, Северна Ирландия, Испания и Германия. Те информирт българските граждани за условията на труд в съответната държава и им дават съвети как да се пазят от нарушения и измами при търсене на работа в чужбина.


Информация за легалните частни трудови посредници и предприятия, които осигуряват временна работа, може да бъде намерена и на сайта на Агенцията по заетостта, която редовно провежда събития за повишаване на информираността и превенция на трудовата експлоатация.

 
От своя страна Главната инспекция по труда осъществява контрол на трудовите посредници, агенциите за подбор на персонал, командироващи дружества, работодатели и местни лица, които наемат или приемат на работа граждани на трети страни. Институцията извършва редовни проверки в сектори като селското стопанство, строителството, обслужване в домакинствата, хотелиерството и ресторантьорството, в които има повишен риск от трудови нарушения и/или трудова екслоатация. На телефона на Инспекцията по труда 00359 2 8101 747 българи, работещи в чужбина или търсещи заетост навън, могат да се обърнат за консултация или съдействие.

 

важна информация