Форма за регистрация в конференция Дигитални умения за дигитално десетилетие

важна информация