Архив

Мерки за изпълнение на дадените препоръки от извършения анализ по Договор № РД 04-32/18.04.2017 г. с БИТСП

Похвала за служител от Колцентъра на МТСП от Галя Григорова от град Враца

Благодарствено писмо от Румен Любенов от град София

Похвала от Иванка Величкова от град Перник

Похвала от Валентина Михайлова от град София

Похвала от Елена Вълчанова от град Варна

Благодарствено писмо от Силвия Милкова Витанова от град София

Благодарствено писмо от Жанета Захариева - Генова от град София

Благодарствено писмо от Тодорка Илиева от град София

Благодарствено писмо от Милен Минков от град София

Благодарствено писмо от инж. Иван Тахтаков от град София

Благодарствено писмо от Ксения Добрева от село Люляково, област Варна

Благодарствено писмо от проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК и на Организационния комитет на Националното честване на „Деня на миньора“

Благодарствено писмо от Стефан Пенев от град Добрич

Благодарствено писмо от Елена Бонева от град София

Благодарствено писмо от инж. Ирина Николова от град Монтана

Благодарствено писмо от д-р Красимира Ковачка от град Самоков

важна информация