Подклас 32 -ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложните специалисти в здравеопазването изпълняват технически и практически задачи, свързани с оказване на помощ при диагностициране и лечение на заболявания, травми, наранявания и увреждания на хора и животни.
Подпомагат медицински, ветиринарни и други здравни специалисти при предоставяне на здравни услуги.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Приложните специалисти в здравеопазването изпълняват следните основни задачи:
- тестват и работят с медицинска апаратура за образна диагностика и лъчетерапия;
- извършват клинични изследвания на проби от телесни течности и тъкани;
- приготвят лекарства и други лекарствени продукти под ръководство на фармацевти;
- проектират, настройват, обслужват и ремонтират медицински и стоматологични инструменти и оборудване;
- подпомагат медицински сестри и акушерки при грижи за болни;
- използват билкови и подобни терапии.

Този подклас включва следните групи:

321 Приложни специалисти в медицината и фармацията

322 Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки

323 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

324 Ветеринарни техници и асистенти

325 Други приложни специалисти в здравеопазването