Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

МИНИСТЪР САЧЕВА: НАД 1,2 МЛРД. ЛВ. СА НАСОЧЕНИ КЪМ СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОВИД-19

МИНИСТЪР САЧЕВА: НАД 1,2 МЛРД. ЛВ. СА НАСОЧЕНИ КЪМ СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОВИД-19

„Над 1,2 млрд. лв. за заетост и социално включване са насочени до момента ефективно към справяне с последиците от пандемията от Ковид-19 в България. Средствата са осигурени поравно от държавния бюджет и от Европейския социален фонд“.

МТСП И АЗ ОРГАНИЗИРАТ ОНЛАЙН ФОРУМ „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ“

МТСП И АЗ ОРГАНИЗИРАТ ОНЛАЙН ФОРУМ „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ“

На 12 януари 2021 г. от 11 часа българско време (10 часа централно европейско време) Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Агенцията по заетостта ще организира онлайн кариерен форум „Кариера в България“.

ОПРЧР удължава до 30 юли срока за кандидатстване по Патронажна грижа+

ОПРЧР удължава до 30 юли срока за кандидатстване по Патронажна грижа+

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава срока за кандидатстване по операция „Патронажна грижа +“ до 30 юли 2021 г. По процедурата се дава възможност общините да подават проекти за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19.

АХУ финансира с до 10 000 лв. проекти на работодатели за заетост на хора с увреждания

АХУ финансира с до 10 000 лв. проекти на работодатели за заетост на хора с увреждания

До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст.

ОТ ДНЕС ОБЩИНИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО НОВАТА ОПЕРАЦИЯ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ НА ОПРЧР

ОТ ДНЕС ОБЩИНИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО НОВАТА ОПЕРАЦИЯ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ НА ОПРЧР

От днес до 31 май 2021 г. всички общини в страната могат да кандидатстват по операция „Патронажна грижа +“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

МТСП удължава срока за кандидатстване за Годишна награда „Социално отговорен стратегически мениджмънт“

МТСП удължава срока за кандидатстване за Годишна награда „Социално отговорен стратегически мениджмънт“

Конкурсът има за цел да популяризира добрите примери в корпоративната социална отговорност и да насърчи повече работодатели да инвестират в своите служители и да се ангажират със социални каузи, които повишават качеството на живот и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие на обществото.

Министър Гьоков и бивши министри на труда и социалната политика обмениха идеи за развитието на пенсионната система

Министър Гьоков и бивши министри на труда и социалната политика обмениха идеи за развитието на пенсионната система

Министър Георги Гьоков проведе среща с бивши министри на труда и социалната политика. „При подготовката на коалиционното споразумение за съставяне на правителството в социалната сфера бяха договорени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки и цели. Постигнат бе и консенсус за необходимостта от допълнително обсъждане, анализиране и предоговаряне на редица политики. Вече реализираме част от до

НАД 24 000 РАБОТНИ МЕСТА СА БИЛИ ЗАПАЗЕНИ ЧРЕЗ МЯРКАТА ЗА ПОДКРЕПА С 290 ЛВ.

НАД 24 000 РАБОТНИ МЕСТА СА БИЛИ ЗАПАЗЕНИ ЧРЕЗ МЯРКАТА ЗА ПОДКРЕПА С 290 ЛВ.

Общо 24 575 работни места в компании от секторите „Туризъм“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт“ са били запазени с мярката за краткосрочна заетост на Агенцията по заетостта.

Държавата ще продължи да изплаща средства на работодателите за запазване на заетостта  до края на юли 2021 г.

Държавата ще продължи да изплаща средства на работодателите за запазване на заетостта до края на юли 2021 г.

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 юли 2021 г. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и редът за получаване на средства за запазване на работните места в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности.

важна информация