ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА Е СВЪРЗАНО С ПОВИШАВАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

preview image

"Политиките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са фокусирани върху намаляването на безработицата и запазването на работните места. От началото на извънредното положение правителството реализира редица мерки за подпомагане на възрастните хора, семействата и уязвимите групи". Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова при откриването на онлайн дискусия, посветена на демографските предизвикателства и последиците от кризата с COVID-19.

По думите й устойчивото развитие на икономиката е свързано с повишаване на качеството на човешките ресурси и насърчаването на икономическата активност на по-възрастното население. "Днес нуждата от солидарност между поколенията е една от движещите сили за възстановяване от кризата както в страната, така и в Европа, посочи заместник-министър Петрова. Според нея хората в трудоспособна възраст, които не работят и не учат, трябва да бъдат включени на пазара на труда. "Усилията трябва да бъдат насочени и към привличането на част от завърналите се близо 200 000 български граждани покрай извънредната обстановка", допълни още тя.

 

важна информация