Консултативни съвети

Национален съвет за насърчаване на заетостта

 

Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.

 

важна информация