ИВАН КРЪСТЕВ - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИВАН КРЪСТЕВ - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОтговаря за управлението на средствата от Европейския съюз и дейностите на Министерството на труда и социалната политика, свързани с международното сътрудничество. Координира дейностите в областта на социалната закрила и социалното включване. Наблюдава и координира дейността на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Роден е през 1980 година в Стара Загора. Дипломата си за средно образование придобива в  ГПЧЕ „Ромен Ролан” с профил „Английски език“. Придобива магистърска степен по международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“ и по финанси в Университета за национално и световно стопанство.

Професионалният му път е тясно свързан с Министерството на труда и социалната политика, където през 2006 г. започва кариера в дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

От 2011 г. до 2013 г. е главен директор на главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” към Агенцията по заетостта. През 2013 година е назначен за заместник-министър на образованието и науката, където отговаря за международно и европейско сътрудничество, управление на средствата от ЕС и международни програми.

В периода 2014-2019 година работи като експерт по европейска интеграция и се занимава с подготовка на позиции, становища, експертни разработки по теми, свързани с дейността на члена на Европейския парламент Георги Пирински. От юли 2019 година заема позицията на секретар на Делегация на българските социалисти в Европейския парламент.

Автор е на редица публикации по теми свързани с управлението на средствата от Европейския съюз, пазара на труда, социално-икономическите неравенства, висшето и професионалното образование.