Вицепремиерът Гълъб Донев и зам.-генералният секретар на ООН Наталия Канем обсъдиха демографското развитие

30

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев разговаря със заместник-генералния секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на Организацията на обединените нации (ООН) за населението Наталия Канем. Срещата се състоя в навечерието на домакинството на България на регионалната министерска конференция по демографска устойчивост, която ще се проведе на 1 и 2 декември в София. Във форума, който се провежда под патронажа на президента Румен Радев, ще участват държавни и правителствени ръководители, министри, представители на правителства, гражданското общество, частния сектор, академичните среди и международната общност от Европа, Азия, Латинска Америка и Африка.
 

По време на срещата министър Гълъб Донев представи политиките на България за преодоляване на демографските предизвикателства и насърчаване на активния живот на възрастните хора. Акцент в разговора беше държавната политика за равенство на половете, активно включване в заетост на хора с увреждания и икономически неактивни групи, както и за стимулиране на участието на жените на пазара на труда.
 

България показва регионално и глобално лидерство за решаване на проблемите, породени от съвременното демографско развитие и е пример за мир, стабилност и междуетническа толерантност, каза Наталия Канем. Тя оцени високо развитието на информационните и комуникационни технологии у нас и големият дял на заетите жени в сектора.
 

Министър Гълъб Донев обърна внимание на спешната необходимост от осъвременяване на конвенцията на ООН за статута на бежанците с цел да се отразят съвременните реалности в Европа и глобален мащаб. Наталия Канем и нейният екип потвърдиха, че въпросите, свързани с миграцията са на водещо място в дневния ред на Организацията на обединените нации и нейния генерален секретар Антониу Гутереш.

важна информация