Приветствие от министър Георги Гьоков по повод Световния ден на социалната работа

Приветствие от министър Георги Гьоков по повод Световния ден на социалната работа

Приемете моите искрени поздравления по случай Международния ден на социалната работа! В днешния ден социалните работници от цял свят традиционно се обединяват, за да отправят единно послание за изграждане на солидарно и съпричастно към проблемите на другите общество, което не оставя нито един човек без подкрепа.  


Позволете ми в този ден да засвидетелствам своето дълбоко уважение към Вашата нелека, отговорна и социално значима дейност, посветена на хората, изпаднали в тежка житейска ситуация.  Бих искал да Ви кажа голямо „Благодаря!“ за професионализма, всеотдайната работа и куража при изпълнението на мерките за подкрепа на гражданите в условията на пандемия от Ковид-19, понякога дори пренебрегвайки рисковете за собственото си здраве. 


С труда си отново доказахте, че работата на социалния работник не е само професия, а кауза, която носите в сърцето си. Кауза – която изисква емпатия, себеотдаване, състрадание, желание да помогнеш, но и много труд и знания.


Пожелавам Ви да сте все така всеотдайни, да продължавате да вървите смело и гордо, защото сте избрали професия, отдадена на другите! Вашият професионализъм и сътрудничество с останалите общински и държавни институции дават шанс на деца, майки, бащи, възрастни, хора с увреждания и техните семейства да не изпадат в изолация и да бъдат неразделна част от обществото.


Желая Ви много здраве, вдъхновение, вяра и енергия, за да продължите достойно да изпълнявате хуманната си професия! 

 

Честит празник!

важна информация