Подклас 96 - РАБОТНИЦИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ

Работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях събират, обработват и възстановяват отпадъци от сгради, дворове, улици и други обществени места.
Те почистват улици и други обществени места, доставят и разнасят куриерски пратки или изпълняват обща ниско квалифицирана работа за домакинства или учреждения.

Работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:
- събират, товарят и разтоварват отпадъци;
- метат улици, паркове и други обществени места; цепят дърва за горене;
- събират и носят дърва за горене, вода;
- багажи и колетни пратки; тупат килими и извършват друга обща ниско квалифицирана работа.

Този подклас включва следнити групи:

961 Работници по събиране и сортиране на отпадъци

962 Други некласифицирани работници