Заместник-министър Кръстев проведе среща с румънския си колега Минеа-Клаудиу Дромеа

200

 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев проведе работна среща с държавния секретар на Министерството на труда и социалната солидарност на Република Румъния Минеа-Клаудиу Дромеа. В рамките на срещата бяха обсъдени акценти от позициите на двете страни във връзка с предстоящото заседание на Съветa по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на ЕС, което ще се проведе на 7 декември в Брюксел, Белгия.

 

И двете страни констатираха със задоволство голямото съвпадение в позициите по актуалния дневен ред на ЕС, като подчертаха традиционно добрите и приятелски връзки между българските и румънските институции в сферата на труда и социалната политика.

 

Специален интерес за румънската страна представлява системата за управление на средствата от Европейския социален фонд в България. Този интерес е породен от подчертано добрите резултати, които постига МТСП в качеството си на Управляващ орган, както по отношение на размера на усвоените средства, така и що се касае до броя на обхванатите лица и успешно приключени проекти. Заместник-министър Кръстев отправи покана румънски експерти да посетят българските си колеги, за да се запознаят на място с прилаганите системи за управление и контрол.

важна информация