Зам.-министър Надя Клисурска: Реформата на социалните услуги е сред най-важните приоритети на МТСП

site forum-1

„Реформата в системата на социалните услуги е един от най-важните приоритети на Министерството на труда и социалната политика, а общините са нашият надежден партньор за нейната реализация“. Това каза днес заместник-министър Надя Клисурска на форум за планирането на социалните услуги. Дискусията, в която участваха експерти на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), представители на общинските администрации и заместник-кметове, се организира от Националното сдружение на общините. На двудневния форум се обсъдиха практически въпроси относно сроковете, ангажиментите и отговорностите на местната власт по отношение на планирането на социалните услуги.      

Със Закона за социалните услуги и разработването на Национална карта на социалните услуги за първи път се въведе планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на ниво община и област. В картата ще се определи и максималният брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. „Приемането на документа до 3 октомври 2023 г. е особено важно, тъй като е отправна точка по отношение на финансирането на социалните услуги от Националния план за възстановяване и устойчивост и оперативните програми“, напомни заместник-министър Надя Клисурска.

До 3 април общините трябва да предоставят на Агенцията за социално подпомагане своите окончателни анализи от необходимостта на социални услуги на база на потребностите на хората, въз основа на които ще бъде формирана и Националната карта. Наредбата за планирането на социалните услуги е основополагащият документ, на база който трябва да се изготвят анализите.

„МТСП подкрепя активната роля на общините в този процес, за да можем с общи усилия да реализираме реформата в сферата на социалните услуги, която започнахме преди година. Ключово за успешното й изпълнение е доброто познаване на сега действащите услуги, анализирането и прогнозирането на индивидуалните потребности на хората, които ги ползват в момента и в бъдеще ще имат нужда от тяхната подкрепа“, подчерта заместник-министър Надя Клисурска.

важна информация