Зам.-министър Мингов участва в среща на агенциите за уреждане на трудовите спорове от Западните Балкани

Зам.-министър Мингов участва в среща на агенциите за уреждане на трудовите спорове от Западните Балкани

Заместник-министър Емил Мингов участва в годишната среща на агенциите за доброволно уреждане на трудови спорове от Западните Балкани. Форумът е част от проекта “Платформа за заетост и социални въпроси (ESAP) 2“, регионален тригодишен проект, финансиран от Европейския съюз (ЕС) и изпълняван от Международната организация на труда (МОТ). Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) е част от проекта с цел споделяне на добри практики в областта на уреждането на колективите трудови спорове.

По време на дискусията беше направена оценка на ефективността на системите за доброволно уреждане на трудови спорове в страните от Западните Балкани – Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония, Босна и Херцеговина. 

На срещата  беше представен опитът на Гърция и Испания при уреждане на колективни трудови спорове. От страна на Международното бюро по труда бяха представени основните принципи за оценка на ефективността на агенциите и институциите за доброволно уреждане на трудови спорове.

важна информация