Зам.-министър Кръстев: Подобряването на благосъстоянието на децата е основен приоритет за МТСП

Зам.-министър Кръстев: Подобряването на благосъстоянието на децата е основен приоритет за МТСП

 

Подобряването на благосъстоянието на децата и достъпът до качествени услуги и образование са сред основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика. Това каза заместник-министър Иван Кръстев във видео обръщение в рамките на петата Глобална конференция за премахването на детския труд в Дърбан, Южна Африка.

 

Той посочи, че министерството фокусира работата си върху създаването и подобряването на цялостните политики за осигуряване на комплексна грижа и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено здравеопазване, достъп до услуги. По думите му България провежда политика за предотвратяване, премахване и наказателно преследване на използването на детски труд.

 

В изказването си заместник-министър Кръстев изтъкна, че борбата с детския труд е основен елемент от принципа за зачитане на правата на човека и се нарежда високо в глобалния дневен ред. Въпреки това за първи път от две десетилетия в световен мащаб сме изправени пред обрат в предишните низходящи тенденции. Причина за задълбочаване на бедността сред децата са основно кризата с Covid-19 и въоръжените конфликти и кризи, които увеличават рисковете за тях.

 

„Сега е жизненоважно да мобилизираме усилията си за справяне с увеличаващото се използване на детски труд. Необходими са ефективни мерки за намаляване на бедността и социално включване“, каза Кръстев. Той подчерта значението на задължителното, безплатно и достъпно качествено образование и обучение като основен елемент за  превенцията на детския труд.

 

 

 

важна информация