Зам.-министър Иван Кръстев пред Съвета на ЕС: България прие мерки за трайно осигуряване на по-високи пенсии

EPSCO

 

България прие пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход за настоящите и бъдещите пенсионери. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев в дискусия за адаптирането на системите за социална закрила в ЕС към застаряването на населението в страните членки по време на заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе днес в Люксембург.

Увеличена беше тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула. Повишиха се минималният и максималният размер на пенсиите. Осигурени бяха средства за увеличаване на размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност. По този начин се гарантира, че всички около 2 млн. пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване, посочи заместник-министър Иван Кръстев.

Той подчерта, че дебатът за застаряването на населението и последствията от това е изключително активен в България, като правителството поставя фокус върху преодоляването на предизвикателствата, свързани с риска от бедност и социално изключване сред по-възрастното население.

Заместник-министър Кръстев представи пред министрите на ЕС по заетост и социална политика мерките на служебния кабинет за повишаване на адекватността на националната система за социална закрила като увеличаването на линията на бедност за 2022 г. и промените в методиката за определянето й, чрез които държавата ще осигури подкрепа на повече нуждаещи се.

По време на заседанието Съветът прие Hасоки за политиките за заетост на държавите членки за фокусиране на усилията на държавите членки за изпълнението на политики, подкрепящи развитието на динамични пазари на труда, реагиращи адекватно на икономическите промени, както и за развитието на квалифицирана работна сила. Министрите подчертаха и важността на фокусирането на усилията на държавите членки за изпълнение на водещите цели на Европейския стълб на социалните права в областта на заетостта, уменията и бедността и за създаване на повече и по-добри, здравословни и безопасни работни места.

важна информация