Зам.-министър Ефремова: Ще подкрепим минимум 4 200 заети в социалното предприемачество със средства от ЕС

Зам.-министър Ефремова: Ще подкрепим минимум 4 200 заети в социалното предприемачество със средства от ЕС

Най-малко 4 200 работещи в социални предприятия ще бъдат подкрепени с европейско финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на дискусията „Let’s grow – финансови инструменти за стартиране и развитие на социално предприемачество“, организирана от Българския център за нестопанско право. Ресурсът, отделен в приоритета за пазара на труда по програмата конкретно за подкрепа на социалните предприятия, е в размер над 44 млн. лв. Средствата ще бъдат насочени към подобряване видимостта на социалното предприемачество, развитие на пазарите и стимулиране на производството. „Социалното предприемачество има много поддръжници, но все още няма мащабна стратегия за видимост и разбиране колко ценно е това, което се изработва в тях. В същото време социалното предприемачество може да създава устойчиви работни места, а уязвимите групи могат да бъдат изведени от социалната изолация“, коментира Ефремова.

„Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ e първата мярка по ПРЧР, с която ще бъде подкрепено социалното предприемачество в новия програмен период, съобщи ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов. Бюджетът на мярката е в размер на 22 млн. лв., а дейностите, които ще получат подкрепа, включват повишаване разпознаваемостта на социалните предприятия, стимулиране на партньорството, включително с конвенционалния бизнес, включване на уязвимите групи в курсове за повишаване на квалификация, подкрепа от ментор и осигуряване на субсидирана заетост. Предстои обявяването и на мярка за подкрепа на предприемачеството, по която ще могат да кандидатстват и социални предприемачи. Бюджетът й ще бъде в размер на 20 млн. лв.

През 2023 г. ще бъде отворена мярката „Младежка инициатива АЛМА“ с бюджет от 3 млн. лв., с която се очаква да бъдат подкрепени минимум 100 представители на уязвимите групи. Те ще могат да се включат в курсове за повишаване на квалификацията, които да им помогнат за включване в 6-месечен стаж в друга държава-членка на ЕС и след това прилагане на наученото при работодател в България.

„В програмен период 2014-2020 г. успяхме да финансираме три процедури за стимулиране на социалното предприемачество и подкрепихме над 250 проекта“, уточни Цветан Спасов. С европейска подкрепа в заетост са включени над 4 200 представители на уязвими групи, от които 2 000 са останали в устойчива заетост. В същото време, много малка част от социалните предприятия успяват да продължат дейността си след приключване на проектите, финансирани с европейски средства. „Това означава, че въпреки голямата нужда и желание да се правят социални предприятия, няма достатъчно знания как да се управляват“, коментира зам.-министър Ефремова. „Подкрепа за устойчив бизнес“ по ОПРЧР е мярката, с която е даден отговор на тази потребност - подкрепа в размер на 5 000 лв., с които предприятията имаха възможност да подобрят управлението си. Финансовите инструменти са друга възможност, с която социалните предприятия могат да получат нисколихвени кредити до 50 000 лв. с 2-годишен гратисен период. До момента само девет социални предприятия са финансирали дейността си с кредити от Фонда на фондовете.

важна информация