Зам.-министър Ефремова: Очакваме над 30% енергийни спестявания в социалните услуги с финансиране от НПВУ

Зам.-министър Ефремова: Очакваме над 30% енергийни спестявания в социалните услуги с финансиране от НПВУ

С бюджет от 215 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) очакваме да постигнем енергийни спестявания в размер на 30% годишно в приблизително 840 социални услуги, делегирана от държавата дейност. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на Информационния ден по процедура „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“, която Министерството на труда и социалната политика изпълнява с финансиране по НПВУ. Всички сгради на социални услуги, които ще бъдат реформирани по мярката, следва да постигнат енергопотребление клас „В“ или по-висок клас. Ефремова подчерта, че спестените с енергийните мерки средства могат да бъдат използвани за подобряване качеството на предоставяните услуги. 

В проектните предложения могат да бъдат заложени дейности, свързани с изграждането на инсталации за алтернативни източници на енергия, ремонт, закупуване и монтиране на оборудване и обзавеждане, подмяна на ел. инсталация и на системите за отопление и осветление. Предоставят се и възможности за преустройство на вътрешните пространства на социалните услуги с цел опазване здравето на хората и осигуряване на комфортна среда за потребителите. „Вярвам, че общините имат интерес да предоставят качествени услуги и да разгръщат мрежата си от услуги така че хората да живеят по-добре“, коментира зам.-министърът. 

Наталия Ефремова обърна специално внимание по процедурата се кандидатства по правилото„Първи по време, първи по право“ до изчерпване на предвидения финансов ресурс.  Очакванията на Министерството на труда и социалната политика са до края на 2023 г. да има сключени договори с общини и да започне изпълнението на проектните предложения. Договорите за ремонтни и други дейности по проектите следва да бъдат сключени до средата на 2024 г., за да има достатъчно време до края на периода на НПВУ общините да изпълнят проектите си. 

Над 150 общини се включиха онлайн в Информационния ден и имаха възможност да зададат въпросите си във връзка с условията за кандидатстване по мярката. Заместник-министър Ефремова уточни, че при инсталиране на алтернативни източници на енергия и производство на ел. енергия, която надвишава нуждите на съответната социална услуга, е допустима реинвестиция на печалбата от евентуална продажба на ел. енергия в подобряване качеството на самата услуга. 


Процедурата „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ е вторият компонент от инвестицията по НПВУ за модернизиране на дългосрочната грижа в България. Заместник-министърът на труда и социалната политика припомни, че първият компонент е насочен към модернизирането и реформирането на 82 домове за стари хора, които функционират на територията на 73 общини. До момента по първия компонент е подаден един проект от община Пловдив. Срокът за кандидатстване изтича на 17 март, но поради отправени молби от няколко общини, е планирано той да бъде удължен до 19 април, каза заместник-минситър Наталия Ефремова.

важна информация