Вицепремиерът Лазаров проведе среща с министъра на правата на човека и малцинствата на Черна гора Фатмир Гека

Вицепремиерът Лазаров проведе среща с министъра на правата на човека и малцинствата на Черна гора Фатмир Гека

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров проведе среща с министъра на правата на човека и малцинствата на Черна гора Фатмир Гека. Двамата дадоха висока оценка на двустранните взаимоотношения и изразиха готовност за задълбочаване на партньорството в политиките за равенство между жените и мъжете, спазване на човешките права, защита от дискриминация и гарантиране на правата на хората с увреждания чрез подготовката на Меморандум за сътрудничество между България и Черна гора по тези теми.

В разговора участваха заместник-министър Наталия Ефремова, изпълняващият длъжността посланик на Черна Гора в България Йелена Филипович-Стоянов и председателят на българската Комисия за защита от дискриминация Ана Джумалиева.

Министър Лазаров и заместник-министър Ефремова изразиха готовност за обмяна на опит и оказване на експертна подкрепа от страна на Министерството на труда и социалната политика в процеса на присъединяване на Черна гора към Европейския съюз. „По време на първото си председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. България постави европейската интеграция на Западните Балкани като централен приоритет. Убеден съм, че ще продължим да следваме тази политика и в бъдеще“, каза министър Лазаров.

Той подчерта, че страната ни прилага принципите на международното право в областта на човешките права и е ратифицирала всички международни конвенции, гарантиращи правата на малцинствата. Заместник-министър Ефремова представи дейността и ролята на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет за осъществяване на връзка между работещите в тази сфера държавни институции и гражданските организации.

важна информация