Промени в Закона за социалното подпомагане гарантират по-добра закрила за хората от уязвимите групи

Промени в Закона за социалното подпомагане гарантират по-добра закрила за хората от уязвимите групи

 

Размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален, както е в момента. Това предвижда проект за промени в Закона за социалното подпомагане, подготвен от Министерството на труда и социалната политика, който беше одобрен от правителството.
 

Законодателните промени ще гарантират, че много по-голям брой нуждаещи се - деца, възрастни, хора с увреждания, безработни и техните семейства, ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на техните потребности. Това ще подобри социалната закрила, която хората от уязвимите групи получават от държавата.

Приемането на законодателните промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с гарантирания минимален доход. Това ще гарантира и изпълнението на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи.

важна информация