Приветствие на министър Лазар Лазаров по случай Международния ден на възрастните хора

L Lazarov

 

Уважаеми госпожи и господа,

Скъпи майки и бащи,

 

Приемете най-сърдечни поздрави от мое име и от името на целия екип на Министерството на труда и социалната политика по повод Международния ден на възрастните хора - 1 октомври! Пожелавам Ви здраве, бодро настроение, щастие и спокойни дни, в които да се радвате на семейството и приятелите си.

 

От 1991 г. Международният ден на възрастните хора се отбелязва в много държави по света с дейности за повишаване на емпатията и чувствителността на обществото към проблемите, пред които те се изправят. Днешният ден ни напомня, че уважението и грижата за възрастните са белег за развитието, зрелостта и солидарността на всяко общество.

 

Първи октомври отваря и огромната тема за политиките за възрастните хора, повишаването на качеството на техния живот и насърчаването на активния им живот в добро здраве. Тези цели няма как да бъдат постигнати без устойчив ръст на техните доходи, което е сред приоритетите на служебното правителство и Министерството на труда и социалната политика.

 

Уверявам Ви, че разбирам добре трудностите и предизвикателствата, които се налага да преодолявате ежедневно в днешните нелеки времена. Основна наша задача е всички Вие да имате адекватен пенсионен доход и достъп до качествени и ефективни социални услуги в общността и в домашна среда. Ще продължим да предприемаме мерки и действия, които да насърчават Вашата активност и да Ви осигуряват равни възможности за пълноценно участие в икономическия и социален живот на обществото.

 

Бих искал да изразя и своята признателност за усилията Ви да възпитате младите поколения да бъдат добри, честни и достойни хора. Благодаря Ви за волята и твърдостта, с които се борите за съхраняването на традициите, ценностите и добродетелите на вярата. Оценявам високо полезните уроци, които всеки ден продължавате да давате и на нас, отговарящите за формирането на държавните политики.

 

Най-искрено Ви пожелавам да посрещате всеки ден в добро здраве и да се радвате на обичта и вниманието на любимите Ви деца и внуци!

важна информация