Правителството осигури допълнително 161,6 млн. лв. по мярката 60 на 40 за запазване на заетостта

work

Правителството одобри допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори.


Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще запазят своята заетост. 


Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

важна информация