ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

През 2020 г. отбелязваме Международния ден на труда в условията на пандемия от COVID-19, която предизвика глобална криза и принуди всички държави да вземат мерки за защита на здравето на гражданите и за смекчаване на социално-икономическите последици от наложените ограничения в борбата срещу разпространението на болестта. Усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени към подпомагане на най-нуждаещите се групи хора, но и към запазването на работните места, което ще стимулира по-бързото възстановяване на пазара на труда, икономиката и доходите на хората след кризата.

 

Към 30 април 9 030 работодатели от цялата страна са подали заявления за получаване на компенсации от държавата за гарантиране на заетостта на 131 146 работници по мярката 60/40.

 

Националният осигурителен институт вече е изплатил 7,841 млн. лв. компенсации на 1 961 работодатели за общо 25 249 работници и служители, като плащанията се правят всеки ден. 48% от подкрепените досега предприятия са от седем икономически дейности: ресторанти и заведения за бързо обслужване - 12,88%, питейни заведения - 9,32%, хотели и подобни места за настаняване - 8,65%, търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки - 8,02%, туристическа агентска и операторска дейност - 3,52%, дейности в областта на спорта - 3%, друг пътнически сухопътен транспорт - 3,00%.

 

Одобрените предприятия са предимно от секторите, чиято дейност беше ограничена със заповедта на министъра на здравеопазването в началото на извънредното положение. Останалата част от получилите подкрепа компании са от 163 икономически дейности. Сред тях са: Търговия на дребно в неспециализирани магазини - 2,69%; Производство на хлебни и тестени изделия - 1,94%; Други персонални услуги (пране, химическо чистене, фризьорски и козметични услуги) - 1,86%; Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил, железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди – 1,86%; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване – 1,70%, и др.

 

Благодарение на нарастващия брой служители, които запазват работата си, намалява броят на останалите без работа, които се записват в бюрата по труда. На 30 април са се регистрирали 1637 души, което е над три пъти по-малко в сравнение с преди по-малко от три седмици. Нарастването за периода от началото на извънредното положение е с 91 783 безработни. Въпреки кризата все повече хора намират нова работа с помощта на трудовите посредници в бюрата по труда. Само на 30 април те са 1007. От началото на извънредното положение на 13 март работа са започнали 19 134 безработни.

важна информация