Ново обезщетение за бащите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст се въвежда от 1 август

Ново обезщетение за бащите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст се въвежда от 1 август

 

От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст. Това съобщи Националният осигурителен институт.

 

Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е за период от 2 месеца. Условието е те да не са ползвали отпуските при раждане на дете (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на които имат право със съгласието на майката, както и тези при смърт или тежко заболяване на майката.

 

Когато бащата/осиновителят е ползвал някои от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца, той има право на отпуск за разликата между 2 месеца и ползвания отпуск.

 

За повече информация: https://www.nssi.bg/newsbg/7018-bashtinstvo2meseca.

важна информация