НАД 27 000 СА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2020 Г. ОТ КОЛЦЕНТЪРА НА МТСП

Над 27 000 са консултациите по трудови и социални въпроси, които служителите на безплатния телефон 080088001 към МТСП  са осъществили през второто полугодие на 2020 г. Спрямо същия период на 2019 г. обажданията са нараснали с 33,7 %, а най-често гражданите са се интересували от въпроси, свързани със социална защита и подпомагане.

От началото на пандемията най-много въпроси са получени за условията за подпомагане по мерките за запазване на заетостта, социалните помощи, видовете добавки, предвидени за лица с трайно намалена работоспособност и др. Ежедневно е давана информация на хората, които искат да се възползват от помощ за отопление, както и от услугите „Топъл обяд“ и „Патронажна грижа“.

важна информация