НАД 1500 ДУШИ И 200 РАБОТОДАТЕЛИ УЧАСТВАТ В ОНЛАЙН ФОРУМА „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ“

 

Над 1500 души и над 200 работодатели, предлагащи над 1070 свободни работни позиции, се регистрираха в онлайн форума „Кариера в България“, организиран от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Агенцията по заетостта. Участието в събитието бе напълно безплатно и се проведе през платформата на Европейската комисия „Европейски дни на труда”. Във форума взеха участие лица, придобили своето образование в България или в чужбина, които искат да се развиват професионално в България, както и национални и чуждестранни работодатели от различни икономически сектори, предлагащи работни места на територията на страната.

 

По време на събитието бяха осъществени 145 интервюта между работодатели и регистрирани участници, като са договорени още 51. Сред обявените работни позиции се срещаха предложения за медицински персонал, дентални специалисти, програмисти, инженери, учители, служители в банки и в супермаркет, шофьори и други.

 

По време на форума участниците получиха ценна информация от експерти от МТСП и АЗ за възможностите за стартиране или продължаване на своята професионална реализация в България, за трудовото и социално законодателство в страната, съвети за съчетаване на личния и професионалния живот, за програмите за стажуване и повишаване на професионалната квалификация, както и данни за условията на живот и работа  в страната.

важна информация